Fat Dog Games (SITE S.A.) prezentuje nową strategię spółki

0

Zarząd SITE S.A. (“Spółka” lub “Fat Dog Games”) informuje, iż w związku z powołaniem nowego Zarządu Spółki – w osobie Pana Dariusza Skrzypkowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Aleksandra Sierżęgi i Radomira Woźniaka pełniących funkcje Członków Zarządu – podjął decyzję o zmianie profilu działalności i rozpoczyna działalność w zakresie wydawania i koprodukcji gier cyfrowych.

Spółka, uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze zmianą profilu działalności przyjmuje nazwę oraz brand Fat Dog Games oraz zmienia nazwę na Fat Dog Games S.A.

Fat Dog Games planuje działalność polegającą na pozyskiwaniu z rynku wartościowych produkcji growych, finansowanie i wspieranie produkcji, a po ich ukończeniu promowanie oraz wydawanie na platformach cyfrowych jak i w sprzedaży detalicznej.

Produkcje które nad którymi Spółka pracuje są na wczesnym etapie rozwoju i w celu ich ukończenia wymagają finansowania zewnętrznego.

W ramach strategii na lata 2017-2020 Fat Dog Games planuje koprodukcję równocześnie do 25 projektów oraz 20 premier gier w każdym pełnym roku obrotowym. Celem spółki jest osiągnięcie sprzedaży w wysokości minimum 200 tys kopii przynajmniej 2 gier w roku obrotowym.

Spółka zamierza osiągnąć cel poprzez:

1) 18 projektów w portfelu.

W związku z przejęciem przez Spółkę firmy Dopamine sp. z o.o., Fat Dog Games dysponuje od września 2017 roku 18 grami w produkcji, w tym trzema ukończonymi grami, a jedną wydaną na platformie Steam. Spółka jest gotowa do podpisania 3 nowych umów w pierwszej połowie września 2017 r.. W portfelu Spółki są produkcje z różnych gatunków growych, także z potencjałem e-sportowym jak War Builder League oraz Exorder.

2) Pozyskiwanie produktów o wysokiej jakości. Spółka pozyskała kojarzącą się pozytywnie wśród twórców gier ‘indie’ markę wydawniczą Fat Dog Games.

Spółka pozyskała doświadczony w branży produkcyjno-wydawniczej gier komputerowych zespół ze znanymi nazwiskami, który wykazuje odpowiednie kompetencje do oceny projektów. Spółka planuje pozyskiwać projekty możliwe do stworzenia w 12 miesięcy w małych zespołach. Spółka planuje wydawać nie więcej niż 300 tys. złotych na produkcję jednego tytułu.

Czytaj również:  Dzięki specjalnym algorytmom sztuczna inteligencja może już czytać ludzkie myśli. Technologia znajdzie zastosowanie w grach i biznesie

3) Wysoki udział w zysku w projektach.

W związku z połączonym działaniem w zakresie wydawania, finansowania oraz koprodukcji Fat Dog Games zapewni sobie udział w zyskach na poziomie od 50% do 75% od każdego projektu.

4) Dywersyfikacja ryzyka.

Spółka wdrożyła strategię działania bazującą na statystyce i korelacji która wykazuje, że najpewniejszym i najmniej ryzykownym sposobem na sukces w branży gier jest dywersyfikacja ryzyka poprzez wydawanie dużej ilość różnych projektów oraz związane z tym zwiększanie szans sprzedażowych.

Model strategii Fat Dog Games zakłada, że niskie koszty produkcji pojedynczego projektu oraz zoptymalizowane efektem skali koszty promocji oraz sprzedaży spowodują możliwość koprodukcji dużej ilości gier, co powoduje zwiększenie szansy na realizację celu. W ramach dywersyfikacji ryzyka Spółka nie ogranicza się do konkretnych typów gier ani platform. Zarząd Fat Dog Games w procesie wyboru projektu kieruję się możliwościami przyszłej monetyzacji produktów.

5) Strategia sprzedażowa.