FH DOM podsumował rok 2023. Firma zarządza 260. nieruchomościami o wartości 100 mln zł

Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM
Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM

Nieruchomości, które są przedmiotem umów o dożywocie lub umów renty, zawartych pomiędzy seniorami a Funduszem Hipotecznym DOM, przekroczyły wartość 100 mln zł. Instytucja zarządzała na koniec minionego roku 260 nieruchomościami zlokalizowanymi głównie w dużych i średnich miastach. Łączny metraż tych nieruchomości przekracza 13 tys. m kw.

Fundusz Hipoteczny DOM, najstarsza i największa instytucja oferująca rentę dożywotnią w Polsce, podsumowała rok 2023. Liczba świadczeń wypłaconych seniorom (z tytułu renty dożywotniej) przekroczyła 24 mln zł. Wartość zarządzanych nieruchomości zbliżyła się do 100 mln zł, a z początkiem bieżącego roku ten poziom przekroczyła.

– Wolumen nieruchomości jest coraz większy nie tylko ze względu na coraz większą liczbę obsługiwanych umów, ale również ze względu na rosnące ceny mieszkań. Większość nieruchomości, którymi zarządzamy to małe mieszkania (średni metraż to ok. 50 m kw.) zlokalizowane w dużych i średnich miastach. Pandemia zmieniła rynek nieruchomości, a wprowadzenie w ubiegłym roku preferencyjnego kredytu na zakup pierwszego mieszkania odbiło się również na cenach na rynku wtórnym. W naszym portfelu wartość niektórych nieruchomości wzrosła o kilkanaście procent, a w Gdańsku nawet o 20 proc. Widzimy również, że wraz z upływem lat klienci, którzy zgłaszają się do Funduszu są posiadaczami coraz większych nieruchomości, co poza wzrostem cen dodakowo wpływa na wartość nieruchomości, którymi zarządzamy – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Najwięcej umów fundusz podpisuje w województwie mazowieckim, następnie w pomorskim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim. Najmniejsza liczba zawartych umów (a co za tym idzie nieruchomości) jest w województwach: podkarpackim i podlaskim.

13 tysięcy metrażu

Na koniec 2023 roku suma metrów kwadratowych  mieszkań zarządzanych przez Fundusz przekroczyła 13 tys. Suma lat wszystkich klientów przekroczyła 20 tys. lat (średni wiek seniora przekracza 77 lat).

Warto przypomnieć, że hipoteka odwrócona działa w Polsce od ponad 15 lat. Funkcjonuje ona w dwóch modelach: sprzedażowym (jest to renta dożywotnia oferowana m.in. przez fundusze hipoteczne) oraz kredytowym (jest to odwrócony kredyt hipoteczny, który mogłyby w Polsce oferować banki, ale żaden z nich nie wprowadził do swojej oferty takiego rozwiązania). Senior, który podpisuje z funduszem umowę o dożywocie lub umowę renty przekazuje prawo własności do nieruchomości świadczeniodawcy, może dożywotnio korzystać z nieruchomości, a fundusz wypłaca mu świadczenia pieniężne (miesięcznie, ale również większe kwoty jednorazowo).

Rynek można podzielić na ten profesjonalny i P2P, czyli umowy zawierane pomiędzy osobami prywatnymi. Warto przypomnieć, że rynek profesjonalny stanowi mniej niż 1 proc. wszystkich umów. Większość umów, to kontrakty zawierane indywidualnie. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w Polsce w ubiegłym roku podpisano ok. 16 tys.  umów o dożywocie. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii, która jest rozwiniętym rynkiem, podmioty profesjonalne zawierają rocznie ok. 40-50 tys. nowych umów hipoteki odwróconej (w większości w modelu kredytowym), a liczba seniorów, którzy skorzystali z tego produktu przekroczyła milion osób.