Fintech dominuje w Ailleron. Zyski rosną szybciej niż sprzedaż

giełda biznes

Spółka zakończyła pierwsze półrocze 2017 ze sprzedażą na poziomie 41 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do roku 2016. Największą dynamiką charakteryzowały się przychody z rynków eksportowych – wzrost o blisko 50% z poziomu 9,8 mln zł do poziomu 14,6 mln zł.

To na co warto zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach to fakt, że zarówno EBITDA, jak i zysk operacyjny Spółki, rosną szybciej niż sprzedaż. Odpowiednio 21% dla EBITDA i 35% dla zysku operacyjnego. Natomiast w dominującym segmencie Fintech relacja ta jest jeszcze bardziej korzystna – wzrost przychodów o 60% przy 7-krotnym wzroście rentowności operacyjnej. Jest to wymierny rezultat uproduktywnienia sprzedaży, czyli sukcesywnej konwersji jednorazowych usług na powtarzalne produkty – komentuje Łukasz Juśkiewicz, Dyrektor Finansowy Ailleron SA.

Pierwsze półrocze 2017 potwierdza silną pozycję segmentu Fintech w spółce, co jest efektem bardzo korzystnych trendów w tym obszarze produktowym w perspektywie ostatnich 2 lat. Sprzedaż produktów Fintech zrealizowano na poziomie ponad 17 milionów złotych. Natomiast rentowność w tym samym okresie wzrosła z poziomu 0,5 mln zł zysku operacyjnego w H1.2016 do 3,6 mln zł w H1.2017.

Dopasowanie flagowego produktu firmy – LiveBanku – do rosnącego trendu rynkowego skutkuje dużym wzrostem zainteresowania tym produktem w szczególności na rynku azjatyckim, gdzie spółka zdecydowała się uruchomić spółkę zależną Ailleron Asia PTE LTD. W czerwcu 2017 została podpisana umowa na wdrożenie produktu w Citibank w 16 krajach regionów APAC i EMEA, co jest największym w historii wdrożeniem wirtualnych oddziałów. Potencjał nowych kontraktów, wynikający z ilość obsługiwanych postępowań przetargowych zostanie ujawniony w wynikach drugiej połowy roku oraz w latach kolejnych.

Drugi kwartał 2017 pozytywnie zamknął również segment Telco z zyskiem operacyjnym na poziomie 0,5 mln zł. Podobnie jak w sektorze finansowym, progres w tym obszarze uwarunkowany jest sukcesywnym eliminowaniem nisko rentownych usług o charakterze jednorazowym i zastępowanie ich w portfelu wysoko rentownymi produktami o charakterze powtarzalnym. Idealnie w te trendy wpisują się, zawarte w drugim kwartale 2017, dwa długookresowe kontrakty na sprzedaż Ringback Tones. Pierwsza z umów stanowi przedłużenie kontraktu z Orange na 5 kolejnych lat. Z kolei drugi z projektów – umowa z największym austriackim operatorem A1 należącym do Telekom Austria Group – stanowi największy kontrakt eksportowy na wdrożenie Halodzwonka.