„Fit for 55” musi zapewnić bezpieczeństwo zrównoważonym inwestycjom

Lafarge Cementownia Małogoszcz_Modernizacja wmurowanie aktu erekcyjnego

Według przyjętego niedawno pakietu „Fit for 55” do 2030 r. Unia Europejska ma zredukować emisję o 55%. Dokładnie taki sam cel przyjęło Lafarge w Polsce w zaprezentowanej w maju br. strategii zrównoważonego rozwoju. Do realizacji zarówno celów firmy, jak i proponowanych założeń pakietu niezbędne jest wprowadzenie sprawiedliwego mechanizmu uwzględniania kosztów emisji CO2. Przyczyni się to do stworzenia przewidywalnego otoczenia biznesowego dla unijnego przemysłu, co z kolei zachęci do długoterminowych inwestycji w dekarbonizację, takich jak ta w Cementowni Małogoszcz.

Choć ambitne cele zawarte w pakiecie „Fit for 55” mają zwiększyć motywację producentów do wdrożenia zielonych rozwiązań, może to być trudne bez zapewnienia odpowiedniej spójności legislacyjnej oraz przewidywalnego otoczenia biznesowego. Według Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Cementowego CEMBUREAU dla realizacji celów klimatycznych niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio zaprojektowanego mechanizmu uwzględniania kosztów emisji CO2 w UE i krajach trzecich. Kluczowe jest tutaj uszczelnienie mechanizmu kontroli CBAM oraz wprowadzenie tzw. podatku węglowego na zewnętrznych granicach UE. Ma on chronić rynek przed zalewem towarów, w tym cementu, z krajów nie ponoszących kosztów emisji i związanych z tym wymogów, tworząc zjawisko ucieczki emisji. Ma to stworzyć równe szanse rynkowe dla producentów z UE dla których rosnące koszty emisji CO2 to również wyższe koszty energii, szczególnie w Polsce. Ważne jest również zapewnienie dostępu do bezpłatnych uprawnień na obecnych zasadach w okresie przejściowym do roku 2030. Nieuwzględnienie tych zmian może wpłynąć na zachwianie konkurencyjności rynku, a w konsekwencji również na decyzje dotyczące zrównoważonych inwestycji.

Jako branża chcemy dążenia do realizacji celów klimatycznych zawartych w pakiecie „Fit for 55”. Jako Lafarge Polska ogłosiliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku, której nadrzędnym celem jest redukcja emisji o 55% do 2030. Jednak aby cele klimatyczne były osiągalne, musimy działać w oparciu o równe reguły gry, a także zapewnić system pozwalający na rozwój długofalowych inwestycji dla przemysłu. Branża cementowa w ciągu ostatnich 30 lat zainwestowała ok. 10 mld w rozwój Polskich zakładów. Utrzymanie jej konkurencyjności zależy skutecznego rozwiązania kwestii emisji CO2 oraz przejrzystych zasad dotyczących CBAM – dodaje Xavier Guesnu, Prezes Lafarge w Polsce.

Zrównoważone inwestycje konieczne dla realizacji ambicji klimatycznych UE

Drogą do bezemisyjnej gospodarki są m.in. inwestycje w nowoczesne technologie. Jednym z przykładów jest modernizowana przez Lafarge Cementownia Małogoszcz. Warta ponad 100 mln euro inwestycja łączy znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Celem projektu jest obniżenie emisyjności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zakładu. Modernizacja umożliwi redukcję emisji CO2 o ok. 20%, dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru zastępującego trzy obecne. Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej zastosowaniu technologii odzysku energii w postaci ciepła jej zużycie zmniejszy się o ⅓. Powstanie również nowa instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na zminimalizowanie udziału paliw kopalnych. Po modernizacji  będzie to najnowocześniejszy zakład w branży na terenie całej Unii Europejskiej. 16 września nastąpiło symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej linii produkcyjnej.

Jako Lafarge koncentrujemy się na tym, aby produkować i budować zużywając mniej surowców i energii. Dlatego wykorzystujemy materiały, które są produktami ubocznymi dla innych gałęzi przemysłu i używamy je jako dodatki do cementu. Do 2030 roku udział takich materiałów wzrośnie z 1,2 mln do 1,7 mln ton. Dodatkowo bezpiecznie przetwarzamy 0,4 mln ton odpadów komunalnych nie poddających się recyklingowi jako paliwo alternatywne do wytworzenia ciepła w piecu cementowym. Do 2030 roku będziemy przetwarzać 0,5 mln ton takich odpadów. To pokazuje jak wspieramy polską gospodarkę obiegu zamkniętego zużywając mniej zasobów naturalnych oraz tworząc innowacyjnie i zrównoważone materiały budowlane – dodaje Xavier Guesnu, Prezes Lafarge w Polsce.

Działania podejmowane przez firmy cementowe w Polsce są jednymi z najambitniejszych w całym sektorze przemysłowym. Od 1990 roku sektor cementowy w Polsce dzięki inwestycjom wartym blisko 10 mld złotych obniżył emisję CO2 o 30%. W tym czasie sam Lafarge obniżył emisję ze swoich zakładów o 40% stosując szereg innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Jednak dalsze tempo redukcji i rozwoju innowacji przy rosnących kosztach emisji CO2 i nierównej konkurencji z producentami spoza UE wymaga legislacji wspierającej producentów działających na terenie UE. Pakiet “Fit for 55” powinien to uwzględniać.