Sektor energetyczny jest branżą obejmującą w większości spółki o znaczeniu strategicznym dla państwa. Wymaga szczególnej uwagi także ze względu na ogromne wyzwania środowiskowe i społeczne, związane z prowadzonymi, często trudnymi, inwestycjami, skalę zatrudnienia i uzwiązkowienia, a przede wszystkim – podstawowe wyzwanie branży – konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii.

Autorzy publikacji „Wyzwania branży energetycznej w ramach zrównoważonego rozwoju” szukają  odpowiedzi na pytania: jaka jest polska branża energetyczna? Czy stopień jej dojrzałości jest na miarę wyzwań, przed którymi stoi? Czy rozwój technologii związanych m.in. z odnawialnymi źródłami będzie stopniowo zmieniać miks energetyczny, niezależnie od różnych przeszkód i innych uwarunkowań?

W analizie zaprezentowano przekrój dobrych praktyk firm w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju ukazano rozpiętość działań branży i rosnącą świadomość odpowiedzialności biznesu.

Z jednej strony, mamy w Polsce wiele firm energetycznych, które do wyzwań zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej podchodzą strategicznie, a do problemów systemowo. Dbają o dialog i przejrzystość działań, raportują od lat dane pozafinansowe zgodnie z najlepszymi standardamimówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Z drugiej strony, choć to branża wiodąca, jeśli chodzi o realizację dobrych praktyk, które od lat analizuje FOB to, gdy przyjrzymy się jej bliżej, widać, że wciąż zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się praktyki z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych. Co samo w sobie jest oczywiście godne poparcia, zwłaszcza w kontekście innowacji społecznych, niemniej, przed branżą stoi wiele innych istotnych wyzwań.

Analiza powstała w ramach Programu Partnerstwa FOB i jest rezultatem spotkania pt. „Okrągły stół branży energetycznej” – zorganizowanego po raz pierwszy w 2016 r. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie ze spółką PGNiG.

Wśród przedstawicieli firm wypowiadających się w publikacji znaleźli się (w kolejności alfabetycznej firm):  Izabella Rokicka, CEMEX Polska; Barbara Boineau, EDF Polska; Anna Mikosz, Gaspol Energy; Adam Burak, Grupa LOTOS; Andrzej Stangret, PGE Polska Grupa Energetyczna; Marcin Szczudło, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Agnieszka Wójcik, Grupa TAURON.

Czytaj również:  Ogniwa wodorowe mogą zrewolucjonizować transport. Wyposażone w nie autobusy i pociągi od niedawna wożą pasażerów

Publikację wzbogaciły komentarze ekspertów: Beaty Wereszczyńskiej -Dembskiej, Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji Społecznej, Urząd Regulacji Energetyki;  Tomasza Chmala, eksperta ds. bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego państwa, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Partner White & Case;  dr inż. Pawła Bogacza, koordynatora GÓRNICTWO OK, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Izabeli Mendel, Dyrektor Biura Klastra Klaster Dolina Czystej Energii oraz Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Analizę opracowała ekspertka CSR, Katarzyna Mróz we współpracy z przedstawicielkami FOB: Marzeną Strzelczak, Magdaleną Andrejczuk i Martą Górską.