FOMC podniósł stopy procentowe

0

FOMC podniósł stopy procentowe (stopa fed funds do przedziału 1,75%-2,00%), usunął z komunikatu stwierdzenie, że stopy procentowe pozostaną poniżej poziomu długookresowego przez pewien okres czasu, a także „podniósł kropki” (dot plots), sygnalizując (zgodnie z naszymi oczekiwaniami) jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w tym roku. Wynik posiedzenia należy uznać za „jastrzębi”, w przeciwieństwie do dokonywanych w przeszłości „gołębich” podwyżek.prognozy FOMC

Decyzja FOMC była jednomyślna. Jednocześnie podniesiono także stopę oprocentowania rezerw ponadnormatywnych (excessive reserves) o (tylko) 0,2pp do 1,9% (aby utrzymywać stopę fed funds bliżej środka przedziału 1,75-2,00% – ostatnio stopa ta utrzymywała się bliżej górnej granicy przedziału Fed.

Mediana oczekiwanej na koniec 2018 stopy procentowej Fed podniosła się w górę, sygnalizując, że do końca roku możliwe są jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych (oprócz marcowej i wczorajszej). Jednocześnie oczekiwana przez Fed stopa procentowa podniosła się także w 2019 sygnalizując trzy możliwe podwyżki w przyszłym roku. W długim okresie mediana oczekiwań członków FOMC nie zmieniła się. Nadal spodziewają się oni, że stopa procentowa wyniesie 3,4% na koniec 2020. Mediana stopy neutralnej w ocenie FOMC nadal wynosi 2,9%.

Zauważalne są zmiany tonu komunikatu. FOMC uważa, że gospodarka amerykańska rośnie w solidnym tempie (poprzednio: „w umiarkowanym”), a wzrost liczby zatrudnionych jest silny. Fed usunął z komunikatu stwierdzenie o tym, że stopa procentowa pozostanie poniżej poziomu długookresowego przez pewien czas, a także, że ścieżka stóp zależeć będzie od napływających danych. Sygnalizuje to, że Fed nabiera pewności w swoich działaniach.

Po posiedzeniu J.Powell powiedział, że w począwszy od stycznia 2019 konferencje będą się odbywać po każdym posiedzeniu Fed (co de facto oznaczałoby otwarcie drogi do podwyżek stóp w dowolnym momencie).

Naszym zdaniem Fed wykona dwa ruchy w 2019 (w górę, każdy po 0,25pp) ze względu na to, że cykl koniunkturalny wszedł już w USA w fazę dojrzałą. Trwa cykl podwyżek stóp (to była już siódma w tym cyklu), rosną ceny surowców (przede wszystkim ropy), rosną ceny akcji w USA (m.in. w sektorach finansowym oraz technologicznym), krzywa rentowności jest bliska odwróceniu, zacieśnia się rynek pracy (niektóre wskaźniki są najlepsze od 50 lat), rośnie inflacja, mocne są odczyty ISM, optymizm konsumentów jest blisko rekordowo dobrych poziomów, a dźwignia finansowa firm jest wysoka.

Czytaj również:  Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Naszym zdaniem po ustąpieniu efektów obniżki podatków gospodarka amerykańska zacznie zwalniać w drugiej połowie 2019, a Fed zdąży podnieść stopy procentowe w przyszłym roku dwa razy, aby następnie zatrzymać się. Nie można wykluczyć, że pogorszenie aktywności gospodarczej w USA może być na tyle istotne, że w 2020 wystąpi nawet płytka recesja, a to oznaczałoby, że Fed musiałby wtedy obniżać stopy procentowe.

źródło: PKO Bank Polski