FPP i NSZZ „Solidarność” razem w sprawie reformy rynku pracy

Porozumienie podpisane przez NSZZ „Solidarność” i Federację Przedsiębiorców Polskich jest dokumentem historycznym. Jego nadrzędnym celem jest uporządkowanie warunków gry na rynku pracy, zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Po raz pierwszy pokazano, że obie strony – przedsiębiorcy i związki zawodowe potrafią porozumieć się w bardzo drażliwych dla nich kwestiach i wspólnie znaleźć rozwiązanie.

– Nie ma nowoczesnej gospodarki bez przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy legalnie, ale także pracowników, którzy otrzymują godziwe wynagrodzenie. Podpisane porozumienie jest początkiem współpracy NSZZ „Solidarność” i FPP. W ten sposób można wypracować więcej dobrych rozwiązań niż w szerszych formułach – powiedział serwisowi eNewsroom Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich – W najbliższym czasie Federacja planuje przygotować kolejne dwa porozumienia ze Związkiem Zawodowym. Pierwsze dotyczy Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), a kolejne odnosi się do problemu cudzoziemców na polskim rynku. Oba programy zostaną przedstawione rządowi w formie podpisanego porozumienia – dodał Kowalski.