Wyniki PKN Orlen za I kwartał 2018 r.

0

PKN ORLEN zakończył I kwartał 2018 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 1,9 mld zł. Rezultat został osiągnięty w efekcie wzrostu przerobu ropy o 8%, wzrostu wolumenów sprzedaży o 4% oraz wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu (r/r). Segment detaliczny zanotował rekordowy kwartał, osiągając wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 464 mln zł.

Ważnym wydarzeniem w pierwszym kwartale br. było podpisanie listu intencyjnego
w sprawie przejęcia Grupy LOTOS oraz deklaracji o współpracy z rządem Litwy
w kontekście rozwoju spółki ORLEN Lietuva. W omawianym okresie Koncern dokonał częściowego wykupu akcji od udziałowców mniejszościowych Unipetrolu. Zarząd
PKN ORLEN rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie 3 zł za akcję.

W I kwartale 2018 roku PKN ORLEN osiągnął:

• 1,9 mld zł EBITDA wg LIFO
• Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 464 mln zł
• Wzrost przerobu ropy o 8% (r/r)
• Wzrost wolumenów sprzedaży o 4% (r/r)
• Wzrost przychodów o 2% (r/r)

Daniel Obajtek, prezes Zarządu Energa SA.
Daniel Obajtek, prezes Zarządu Energa SA.

– Biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne w I kwartale, Grupa ORLEN wypracowała bardzo dobre wyniki, Koncern wchodzi więc w kolejny kwartał utrzymując silną pozycję finansową. Jesteśmy gotowi do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie Grupy LOTOS czy kontynuacji kluczowych inwestycji na wszystkich rynkach macierzystych, a także projektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Koncernu i Polski – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W I kwartale 2018 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 0,7 USD/bbl (r/r), głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o 13 USD/bbl (r/r) oraz umocnienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na rynku polskim, czeskim i litewskim odnotowano wyższą konsumpcję oleju napędowego (r/r), przy jednoczesnym spadku na rynku niemieckim. Konsumpcja benzyn (r/r) była wyższa w Polsce i Niemczech, przy spadkach w Czechach
i na Litwie.

Czytaj również:  Nowy tydzień, starte przedziały wahań

Segment downstream Koncernu w I kwartale 2018 roku wypracował wynik BITDA wg LIFO na poziomie 1,5 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy wzroście przerobu o 8% (r/r)w efekcie pełnego wykorzystania mocy w rafineriach w Płocku i Możejkach, oraz wzroście wolumenów sprzedaży o 2% (r/r). W omawianym okresie (r/r) wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, w Polsce o 14%, olefin i poliolefin, przy niższej sprzedaży benzyn, LPG, nawozów, PCW i PTA. Dodatni efekt wolumenowy został zniwelowany przez wyższe koszty zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne, pogorszenie marż na poliolefinach, lekkich i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz umocnienie kursu PLN względem walut obcych.