Fundusz Hipoteczny DOM pozyskał 10 mln zł na dalszy rozwój

Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM
Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM

Fundusz Hipoteczny DOM zawarł ze swoim większościowym akcjonariuszem TOTAL Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym nową umowę objęcia akcji. W ramach tej emisji FH DOM pozyskał 10,8 mln zł na dalszy, stabilny rozwój. – To największa emisja akcji w historii naszej firmy. Pozyskane środki dadzą nam przestrzeń do realizowania ambitnych celów i stałego, długofalowego, bezpiecznego rozwoju – podkreślił Robert Majkowski.

Firma została również doceniona na rynku NewConnect GPW. Na koniec września br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaliczyła Fundusz Hipoteczny DOM S.A. do indeksu NC Focus, czyli grupy spółek z rynku NewConnect o największej wiarygodności i dobrej kondycji finansowej.  Aby zostać zakwalifikowanym do indeksu NC Focus spółki muszą spełnić szereg kryteriów dotyczących wyników finansowych. – Cieszymy się, że nasz stabilny rozwój od roku 2012, gdy debiutowaliśmy na rynku NewConnect GPW, został doceniony – podsumował Robert Majkowski.