Analizy Online: Fundusze akcji polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek dają największą szansę na zyski dla inwestorów indywidualnych

rp_3d46461158_302698578-antosiewicz-strategia.png

CEO Magazyn Polska

Według Analiz Online inwestorzy indywidualni lokujący swoje środki w funduszach inwestycyjnych powinni budować portfel, spoglądając na strukturę napływów do TFI. To pozwoli im ochronić kapitał, a jednocześnie da szansę na satysfakcjonujące zyski. Walory powinny pochodzić z dwóch grup: małych i średnich spółek oraz akcji polskich uniwersalnych.

– Zaletą tej strategii jest oparcie się na maksymalnie jednym dobrze zdiagnozowanym czynniku, czyli napływach do funduszy inwestycyjnych, i na tej podstawie podejmowanie decyzji inwestycyjnych – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Piotr Antosiewicz, dyrektor sprzedaży w Analizach Online.

Według niego ta strategia pozwala w dużej mierze chronić kapitał, a jednocześnie daje szansę na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu.

– Analizując dostępne grupy funduszy, udało nam się znaleźć dwie takie grupy, które spełniają nasze kryterium. Są to fundusze z grupy akcji polskich uniwersalnych i fundusze z sektora małych i średnich spółek – tłumaczy ekspert.

Piotr Antosiewicz uzasadnia, że udział inwestorów indywidualnych w tym sektorze funduszy jest relatywnie największy. W pozostałych najczęściej ma miejsce o wiele większy udział inwestorów instytucjonalnych, którzy nie podlegają tak łatwo modzie, jak osoby indywidualne.

– Mogę postawić diagnozę osobistą, która mi się sprawdzała. Klient chętnie kupi produkt, pod warunkiem że nie zostanie z nim sam. Będzie on od nas otrzymywał pewne podpowiedzi i sugestie, co należy zrobić ze swoim portfelem, żeby działał on efektywnie – mówi dyrektor sprzedaży w Analizy Online.

Zdaniem Antosiewicza sukces w inwestowaniu pomaga osiągnąć samokształcenie, np. poprzez uczestnictwo w branżowych konferencjach, które dają szansę poznania nowych możliwości i pogłębienia wiedzy. Zdaniem dyrektora sprzedaży Analiz Online każdy inwestor musi rozwijać swój warsztat, trzymać rękę na pulsie i unikać nerwowych reakcji w razie spadków, czyli podejmować racjonalne, spokojne decyzje. Sensowne jego zdaniem jest również dobranie doradcy inwestycyjnego pod kątem własnych oczekiwań.

– Budowa portfela zależy za każdym razem od profilu inwestycyjnego konkretnego inwestora. Wydaje mi się, że najwyższy czas, żebyśmy przygotowali się do pracy z doradcą finansowym dobrze przygotowanym do wykonywania swojego zawodu – podkreśla Antosiewicz. – Tak jak poszukujemy dobrego samochodu w salonie, szukamy tego, który nas satysfakcjonuje. Polecam taką pracę z doradcami. Trzeba znaleźć osobę, która zrozumie nasze oczekiwania oraz potrzeby i będzie wykonywać swoją pracę adekwatnie do naszych celów inwestycyjnych.

Antosiewicz podsumowuje, że przy budowie portfela istotna jest także dywersyfikacja inwestycji, która nie powinna opierać się tylko na jednym bądź dwóch rozwiązaniach.

Według Analiz Online w lutym saldo napływów środków do TFI było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. Najwięcej środków inwestorzy ulokowali w funduszach gotówkowych i dłużnych. Po raz pierwszy od kilku miesięcy odnotowano dodatnie napływy do funduszy akcyjnych (+0,4 mld zł), choć były one realizowane w produkty inwestujące głównie na zagranicznych rynkach.