Fundusze akcyjne coraz popularniejsze

0
The Union Investment Building

1,5 mld zł – o tyle wzrosła wartość aktywów netto funduszy Union Investment TFI po trzech kwartałach 2017 roku. Inwestorzy najchętniej wybierali fundusze pieniężne. Zainteresowaniem cieszyły się też fundusze akcji polskich oraz strategia absolutnej stopy zwrotu skupiająca się na rynku akcji.

Największą popularnością wśród inwestorów cieszą się w tym roku fundusze o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Według danych IZFiA, do końca września wpłaty netto do funduszy pieniężnych przekroczyły 4 mld zł. Taka tendencja jest wyraźna również w strukturze tegorocznych napływów do funduszy Union Investment TFI.

Najlepiej sprzedającym się funduszem z naszej oferty jest UniKorona Pieniężny, ale przebojem jest też jego młodszy odpowiednik, UniAktywny Pieniężny. Do końca września jego aktywa wzrosły ponad ośmiokrotnie i nadal rosną – mówi Tomasz Michalak, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Union Investment TFI. Od początku roku wartość aktywów netto subfunduszu UniKorona Pieniężny wzrosła o prawie 1,3 mld zł i na koniec września wyniosła 4,5 mld zł. UniAktywny Pieniężny zgromadził już ponad 300 mln zł.

Do funduszy pieniężnych przyciągają klientów przede wszystkim stopy zwrotu, które są istotnie wyższe niż oprocentowanie oferowane przez banki. – Na rocznej lokacie można obecnie zyskać średnio 1,5%. Tymczasem najlepsze fundusze gotówkowe w ciągu ostatniego roku zarobiły  nawet 3,5-4,5% – zauważa Tomasz Michalak.

Fundusze akcji uniwersalnych na plusie

Do funduszy akcyjnych również płynie sporo pieniędzy, chociaż w skali całego rynku przeważają odpływy. Do końca września przewaga umorzeń nad napływami do tego segmentu wyniosła ponad 0,5 mld zł.

– To zaskakujące. Polska giełda rośnie nieprzerwanie od końca ubiegłego roku, a tylko w tym roku indeks WIG zyskał już ponad 20 proc. W takim otoczeniu zainteresowanie funduszami akcji powinno być znacznie wyższe  – ocenia Tomasz Michalak.

– Mimo to nasze sztandarowe fundusze akcji uniwersalnych inwestujące na GPW, UniKorona Akcje i UniAkcje Wzrostu, były chętnie wybierane przez inwestorów – dodaje. Na koniec września wartość aktywów netto subfunduszu UniKorona Akcje wzrosła prawie do 711 mln zł, a UniAkcje Wzrostu do 207 mln zł.

Czytaj również:  Rekordowo wysokie inwestycje na polskim rynku nieruchomości w 2019 r.

Strategie absolute return też w cenie

Tegorocznym hitem sprzedażowym jest także UniAbsolute Return Akcyjny FIZ. W ciągu trzech kwartałów jego aktywa się podwoiły, osiągając poziom 203 mln zł.

Duże zainteresowanie inwestorów funduszem UniAbsolute Return Akcyjny FIZ wpłynęło pozytywnie na wynik  sprzedażowy w całym segmencie rynku. Od początku roku saldo wpłat i umorzeń wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu wyniosło niecałe 0,7 mld zł – informuje Tomasz Michalak.

Certyfikaty inwestycyjne naszego funduszu akcyjnego typu absolute return kupują inwestorzy, którzy chcą zarabiać na rynkach akcji, jednak przy znacząco niższym ryzyku niż w przypadku klasycznych strategii akcyjnych, które zyskują wyłącznie na wzroście cen akcji – wyjaśnia.

Na koniec września br. wartość aktywów netto zgromadzonych we wszystkich funduszach Union Investment TFI wyniosła 10,3 mld zł.