Fundusze private equity zainteresowane firmami średniej wielkości i liderami rynku

0

Prawie 45 proc. przedstawicieli funduszy private equity z Europy Środkowej ocenia, że w najbliższym półroczu warunki ekonomiczne będą lepsze niż dotychczas. Jeszcze wiosną twierdziło tak jedynie 10 proc. osób. O tym, że sytuacja ekonomiczna znacząco się poprawia, świadczy też fakt, że już prawie 60 proc. respondentów, zamierza skupić się na inwestowaniu w nowe przedsięwzięcia. Jak wynika z najnowszej edycji badania „Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, w kręgu zainteresowania reprezentantów tego sektora będą przede wszystkim liderzy rynkowi oraz firmy średniej wielkości.

Wcześniejsze edycje badania udowodniły, że opinie inwestorów związanych z funduszami private equity doskonale odzwierciedlają nastroje dominujące na rynku. Tak było również i tym razem. Obecna edycja pokazuje, że przedstawiciele tego sektora wyraźnie zaczęli odczuwać poprawę sytuacji gospodarczej. Dowodem tego jest wskaźnik optymizmu, który wynosi obecnie 127. To najlepszy wynik od dwóch lat. Jeszcze pół roku wcześniej wskazywał on 101. Po raz pierwszy od czterech lat badanie wykazuje poprawę nastrojów w ciągu dwóch następujących po sobie półroczy. „Jest to z pewnością bardzo pozytywna wiadomość, choć inwestorom nadal daleko do optymizmu widocznego w latach przed kryzysem. Warto zauważyć, że na wzrost indeksu istotny wpływ ma oczekiwana poprawa warunków gospodarczych, a także dostępność finansowania dłużnego” – tłumaczy Mark Jung, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Odczucie poprawiającej się koniunktury odzwierciedla również badanie. Aż 43 proc. ankietowanych oczekuje, że warunki gospodarcze w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprawią się. W porównaniu z poprzednią falą znacznie zmniejszył się odsetek tych, którzy uważają, że warunki się pogorszą. W tej chwili jest to jedynie 2 proc., w porównaniu z 21 proc. na wiosnę i 59 proc. pesymistów rok temu. Jest to najniższy wskaźnik od ponad 6 lat.

Czytaj również:  Rośnie apetyt inwestycyjny funduszy private equity

Co więcej, o 9 pp. wzrosła grupa tych przedstawicieli funduszy PE, którzy prognozują, że więcej kupią niż sprzedadzą. Na tym samym poziomie 34 proc. pozostał odsetek osób spodziewających się, że w ich inwestycyjnym portfelu poziomy sprzedaży i kupna będą się równoważyć. Warto zaznaczyć, że niemal podwoiła się (32 proc.) liczba tych, którzy przewidują, że ich aktywność na rynku wzrośnie. Nadal 66 proc. spodziewa się, że pozostanie ona na niezmienionym poziomie. Aż 76 proc. (pół roku wcześniej 65 proc.) prognozuje, że rozmiar transakcji na rynku private equity pozostanie bez zmian, a o 3 pp. (do 11 proc.) skurczyła się grupa tych, których zdaniem skala ta się zmniejszy. Inwestorzy czują się stabilnie także jeżeli chodzi o możliwość finansowania swoich przedsięwzięć. Zaledwie 4 proc. z nich uważa, że zmniejsza się dostępność kredytów. To najniższy poziom od 2,5 roku. Aż 45 proc. ankietowanych chce w najbliższym półroczu skupić się na podnoszeniu przychodów przy jednoczesnym cięciu kosztów.