Gamedust, producent i wydawca gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR), stawia kolejny krok w drodze na NewConnect

newconnect

Firma Gamedust, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, coraz bliżej połączenia z notowaną na NewConnect spółką – Inwestycje.pl. 13 sierpnia Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, zgodnie z którym nazwa „Inwestycje.pl S.A.” została zamieniona na „Gamedust S.A.”. Jest to kolejny krok prowadzący do fuzji, w wyniku której Gamedust stanie się spółką notowaną na NewConnect.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 13 sierpnia dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany statutu spółki Inwestycje.pl S.A., zgodnie z którym nazwa „Inwestycje.pl S.A.” została zamieniona na „Gamedust S.A.”. W maju b.r., w ramach działań mających doprowadzić do połączenia spółek i rozpoczęcia wspólnej działalności biznesowej polegającej na tworzeniu gier opartych na technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), przeprowadzona została emisja akcji serii G, której celem było rozliczenie transakcji wymiany udziałów. Sąd Rejestrowy dokonał również wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Obecnie, w wyniku działań prowadzących do fuzji obu firm, kapitał zakładowy wynosi 23.444.859 zł i dzieli się na 234.448.590 akcji wszystkich emisji o nominalnej
wartości 0,10 zł każda.

– Wpis zmian statutu do rejestru KRS to kolejny krok prowadzący do połączenia Gamedust ze spółką Inwestycje.pl, w wyniku którego Gamedust stanie się spółką notowaną na NewConnect. Nasze plany zapowiedzieliśmy niemal rok temu w liście intencyjnym i jesteśmy na dobrej drodze prowadzącej do finalizacji tego procesu. Działamy zgodnie z założonym harmonogramem, a w najbliższym czasie opublikujemy Plan Połączenia. Rynek wirtualnej rzeczywistości nadal dojrzewa i ciągle się zmienia, jednak perspektywy jego rozwoju są ogromne. Wierzę, że obecność Gamedust na NewConnect przyspieszy realizację naszych założeń strategicznych i pozwoli wykorzystać nasz potencjał i posiadane doświadczenie zarówno w tworzeniu, jak i wydawaniu gier opartych na technologii VR – mówi Prezes Zarządu Gamedust, Paweł Flieger.

Gamedust został wydzielony jako osobna spółka pod koniec 2017 roku z poznańskiego software house’u specjalizującego się w świadczeniu usług opartych o najnowsze technologie dla klientów korporacyjnych z całego świata – Setapp Sp. z o.o. Firma od początku koncentruje swoją działalność na tworzeniu i wydawaniu gier opartych na technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Jej model biznesowy opiera się na tworzeniu własnych produkcji z segmentu indie premium charakteryzującego się:

  • oparciem rozgrywki o jedną, innowacyjną mechanikę,
  • tworzeniem unikalnego stylu graficznego/designu gry,
  • wydawaniem każdego tytułu na wiele platform docelowych.

 

Do tej pory w portfolio studia ukazały się cztery tytuły:

  • Neverout (platformy VR oraz tradycyjne),
  • Overflight (platformy VR),
  • Spuds Unearthed (platformy VR),
  • Yupitergrad (platformy VR).

Spółka ma również doświadczenie w segmencie wydawniczym, które zdobyła wydając wszystkie swoje tytuły samodzielnie. W ciągu 4 lat Gamedust dostarczyło swoje gry na 15 różnych platform, w tym praktycznie wszystkie VRowe. Aktualnie działalność wydawnicza jest dywersyfikowana o usługi dla projektów zewnętrznych.

Mała liczba wydawców i wcześniejsza konieczność przetarcia szlaków VRowych sprawiła,
że zdecydowaliśmy się na self-publishing. Wszystkie nasze gry wydawaliśmy sami, starając się dostarczyć je do jak największej liczby cyfrowych platform. Pozwoliło nam to zdobyć odpowiednie kompetencje produkcyjne i doświadczenie w segmencie wydawniczym, który chcemy rozwinąć – mówi Prezes Gamedust.

Dodatkowo, oprócz produkcji własnych i wydawnictwa, spółka prowadzi również działalność portingową, wykonując porty produkcji własnych na rynki azjatyckie.

Firma jest partnerem kluczowych producentów sprzętu VR, takich jak: Oculus, HTC, czy Xiaomi. Dobre relacje z vendorami platform sprzętowych przekładają się na regularne wsparcie z ich strony w postaci: pomocy technicznej, udostępnienia najnowszych urządzeń VR jeszcze przed ich premierą czy też współfinansowania projektów Gamedust. Spółka współpracuje również z platformami przeznaczonymi dla konsumentów z rynku chińskiego – Pico, Xiaomi czy Huawei, dostarczając na nie swoje tytuły.

Gamedust angażuje się też w przedsięwzięcia z innych segmentów – obecnie prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie sztucznej inteligencji.

Pod koniec 2019 roku zdobyliśmy dofinansowanie w wysokości niemal 3 mln złotych na projekt badawczo-rozwojowy, który obecnie jest w fazie realizacji. Naszym zadaniem jest stworzenie zaawansowanych narzędzi pozwalających wdrożyć wiarygodnie postrzeganą przez odbiorcę sztuczną inteligencję w projektach z zakresu wirtualnej rzeczywistości – wyjaśnia Paweł Flieger, Prezes Gamedust.

Celem Gamedust jest stworzenie grupy kapitałowej dostarczającej pełne immersji doświadczenia dla globalnych odbiorców cyfrowej rozrywki. Przedstawiony cel spółka będzie realizowała w oparciu o rozwój trzech linii biznesowych: produkcje własne – od VR po cały ekosystem rozrywkowy; usługi produkcyjne i wydawnicze VR, a także connected realities.