Getin Holding: Spadek zysku netto rdr o 29 proc. w I półroczu 2014 r. Konflik rosyjsko-ukraiński może się odbić na wynikach holdingu

0
ceo (3)

Rosną przychody Getin Holding, spada zysk, głównie za sprawą straty spółki na Ukrainie. Getin przewiduje możliwość sprzedaży spółki rosyjskiej.

Skonsolidowane przychody z tytułu odsetek zanotowane przez Grupę Kapitałową Getin Holding wyniosły w I półroczu br. 731,3 mln zł. To o 9,4 proc. więcej w ujęciu rocznym. Przychody z tytułu prowizji i opłat grupy wyniosły 274,2 mln zł, o 8 proc. więcej rdr.

Zysk netto holdingu spadł jednak rdr o prawie 21 proc. do poziomu 90,1 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 73,6 mln zł. i jest o 29 proc. niższy niż przed rokiem.

Największy udział w zysku netto miała Grupa Idea Bank (Polska) i było to 65 mln zł zysku netto w omawianym okresie. To o wiele więcej niż rok wcześniej, kiedy grupa zanotowała 29,4 mln zł. Sporą poprawę zysku miał także w ujęciu rocznym Getin Holding – 20,3 mln zł wobec 7,5 mln zł rok wcześniej. Działająca w Rosji Grupa Carcade zanotowała 13,6 mln zł zysku wobec 27,3 mln zł w I półroczu 2013 r. Grupa Idea Bank (Ukraina) miała natomiast stratę w wysokości 19,6 mln zł. Jest to wyraźne pogorszenie wobec zysku netto 11,1 mln zł rok wcześniej.

Na przyszłe wyniki Idea Bank (Ukraina), może mieć wpływ sytuacja makroekonomiczna i polityczna, a w szczególności dalsze losy konfliktu zbrojnego we wschodniej części Ukrainy – prognozuje Getin Holding w raporcie. – Istnieje ryzyko spadku sprzedaży produktów Carcade i Idea Bank (Rosja) w wyniku pogarszania się sytuacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej w związku z sankcjami nakładanymi przez USA, UE oraz poszczególne kraje.