GFT przewiduje wzrost przychodów i zysków w 2023 roku

Marika Lulay, CEO GFT
Marika Lulay, CEO GFT
  • Rentowny wzrost przychodów o 10 procent w pierwszej połowie 2023 roku
  • Wzrost powyżej średniej we wszystkich sektorach w USA i w Meksyku
  • Silny popyt na długoterminowe oraz złożone projekty z zakresu cyfryzacji
  • Dynamiczny rozwój chmury oraz sztucznej inteligencji
  • Skorygowane wytyczne na 2023 rok: przewidywany przychód w wysokości 810-820 mln EUR, skorygowany EBIT wynoszący 74-75 mln EUR oraz EBT w wysokości 68-70 mln EUR
  • W pierwszym półroczu 2023 roku spółka GFT w Polsce odnotowała przychody wynoszące 13,75 mln EUR, co stanowi wzrost o ponad 100% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku.

GFT Technologies SE (GFT) nadal się rozwija. Osiągając wzrost przychodów o 10 procent, pionier transformacji cyfrowej utrzymał swój trend wzrostowy w pierwszym półroczu 2023 roku. W porównaniu z pierwszą połową 2022 roku, skorygowany zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (skorygowane EBIT) wzrósł o 4 procent lub o 11 procent po korekcie wpływów walutowych.

Przewidywany wzrost popytu w drugiej połowie roku

– Pomimo niestabilnych warunków, tempo naszego rozwoju nadal przekracza prędkość, z jaką rozwija się rynekmówi Marika Lulay, CEO GFT. – Nasza globalna obecność pozwoliła nam bardzo skutecznie złagodzić wpływ spowolnienia inwestycji w Brazylii, czyli na naszym największym rynku. Średniookresowe czynniki napędzające nasz rozwój, w tym linia naszych projektów, pozostały nienaruszone. Wystąpił wyraźny wzrost popytu klientów w dziedzinie rozwiązań w chmurze, a w szczególności sztucznej inteligencji. Zatem mamy pewność, że w drugiej połowie roku będziemy w stanie przyspieszyć nasz rozwój.

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa GFT wygenerowała przychód w wysokości 391,58 mln EUR. W efekcie firma przekroczyła o 10 procent wartość z roku poprzedniego, wynoszącą 357,25 mln EUR. W sektorze Ubezpieczeń przychody wzrosły o 1 procent, a w sektorze Przemysłu i pozostałych branż o 13 procent. W sektorze Bankowości przychody zwiększyły się o 11 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Nieproporcjonalnie silny rozwój w USA i Meksyku

W USA, największym światowym rynku oprogramowania, nastąpił dalszy nieproporcjonalnie silny rozwój, ze wzrostem przychodów o 35 procent. W Meksyku GFT udało się zwiększyć przychody o aż 63 procent. Wzrost ten napędzały przede wszystkim złożone projekty modernizacji i transformacji w sektorze finansowym. W Niemczech działalność wzmacniała skuteczna integracja targens GmbH. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, przychody w Niemczech wzrosły o 43 procent.

Na dzień 30 czerwca 2023 Grupa zatrudniała łącznie 9.008 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Odpowiada to wzrostowi o 2 procent, w porównaniu z 8.842 pracownikami na koniec 2022 roku.

GFT przewiduje stabilny wzrost przychodów i zysków w 2023

GFT przewiduje dalszy rozwój oraz wzrost przychodów i zysku w roku obrotowym 2023. Grupa, ciesząca się uznaniem na rynku ze względu na swoją rozległą znajomość sektora i technologii, ma atrakcyjne portfolio rozwiązań cyfrowych i w chmurze. W efekcie utrzymuje swoją doskonałą pozycję pozwalającą odnieść korzyści z trendów wzrostu.

Ze względu na niestabilne warunki makroekonomiczne, GFT nieznacznie obniżyła swoje wytyczne. Przewiduje się, że Przychód Grupy osiągnie około 810-820 mln EUR (2022: 730 mln EUR; poprzednie wytyczne: 850 mln EUR). Grupa przewiduje wzrost skorygowanego EBIT do około 74-76 mln EUR (2022: 67 mln EUR; poprzednie wytyczne: 80 mln EUR). Przewiduje się, że zysk przed opodatkowaniem (EBT) GFT osiągnie 68-70 mln EUR (2022: 66 mln EUR; poprzednie wytyczne: 72 mln EUR). Niniejsze wytyczne uwzględniają nabycie targens GmbH, stosownie do upływu czasu na dzień 1 kwietnia 2023.

– Wynik, jaki osiągnęliśmy w Polsce w pierwszym półroczu 2023 r. przerósł nasze oczekiwania – podkreśla Wojciech Mach, CEO, GFT Poland. – Cieszę się, że dzięki kompleksowemu portfolio usług i rosnącym kompetencjom naszego zespołu, możemy zaspokajać potrzeby naszych klientów, jednocześnie umacniając naszą pozycję na polskim rynku. Wykorzystujemy rosnący trend w zakresie wdrażania usług chmurowych i pęd przedsiębiorstw do cyfryzacji, aby osiągnąć nasze cele w roku 2023dodaje prezes GFT Poland.