Gotowe mieszkanie od dewelopera coraz mniej popularne

nieruchomości mieszkanie deweloper

Preferencje klientów firm deweloperskich dotyczące terminu ukończenia lokum bywają bardzo różne. Dla niektórych osób, zakup tzw. „dziury w ziemi” nie stanowi żadnego problemu. Inni z kolei biorą pod uwagę tylko nowe mieszkania, które zostały już ukończone. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili jak wygląda obecnie udział gotowych „M” w ofercie deweloperów. Wyniki mogą niektórych zmartwić.

Liczba gotowych „M” bardzo spadła między innymi w Poznaniu

Portal RynekPierwotny.pl posiada największą w Polsce bazę ofert mieszkań deweloperskich (liczącą około 64 000 lokali i domów pod koniec marca 2019 r.). Właśnie dlatego dane RynekPierwotny.pl mogą posłużyć do wiarygodnej analizy zjawiska związanego ze spadkiem popularności gotowych mieszkań deweloperskich. Pod uwagę warto wziąć przede wszystkim sześć wiodących rynków, które skupiają 60% – 70% oferty i sprzedaży krajowych deweloperów. Mowa o Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku. Dane RynekPierwotny.pl wskazują, że we wspomnianych miastach przez dwa lata następująco zmieniła się liczba inwestycji deweloperskich z gotowymi mieszkaniami:

  • Warszawa – 199 inwestycji pod koniec lutego 2017 r./154 inwestycje pod koniec lutego 2019 r.
  • Kraków – 116 inwestycji/62 inwestycje
  • Łódź – 38 inwestycji/24 inwestycje
  • Wrocław – 100 inwestycji/54 inwestycje
  • Poznań – 42 inwestycje/36 inwestycji
  • Gdańsk – 25 inwestycji/18 inwestycji

Powyższe informacje bardzo dobrze udowadniają skalę spadku dotyczącego popularności gotowych „M”. Jeszcze bardziej sugestywne wydają się dane RynekPierwotny.pl, które zostały zaprezentowane na poniższym wykresie. Te statystyki pokazują, jak przez dwa lata (koniec lutego 2017 r. – koniec lutego 2019 r.) zmieniła się liczba gotowych mieszkań deweloperskich z sześciu metropolii.

Spore spadki były widoczne na terenie każdego z analizowanych miast poza Gdańskiem. Przykładowo w Warszawie liczba ukończonych „M” od dewelopera zmniejszyła się z ok. 2400 (luty 2017 r.) do ok. 1800 (luty 2019 r.). Największy spadek w ujęciu procentowym odnotowano jednak dla Poznania. Na terenie Stolicy Wielkopolski, przez dwa lata podaż ukończonych mieszkań od dewelopera spadła aż o 64%. Bardzo wysoki wynik odnotowano również na terenie Krakowa (-44%). Do tak dużych zmian prawdopodobnie doprowadził splot dwóch czynników. Mowa o wysokim popycie na gotowe mieszkania i sporym zróżnicowaniu liczby nowych inwestycji rozpoczętych w 2016 roku, 2017 roku i 2018 roku.Gotowe mieszkania RP 19 wyk.1

Wrocław i Gdańsk – tam najłatwiej znajdziemy ukończony lokal

Informacje widoczne na powyższym wykresie warto odnieść do łącznej podaży na poszczególnych rynkach deweloperskich. Tak powstało poniższe zestawienie, które prezentuje udział gotowych mieszkań w całym rynku pierwotnym. Eksperci RynekPierwotny.pl obliczyli wspomniany udział dla sześciu metropolii na koniec lutego 2017 roku, 2018 roku oraz 2019 roku.

Poniższa tabela potwierdza, że spadek popularności gotowych mieszkań deweloperskich był najbardziej odczuwalny na terenie Poznania. Jeszcze w lutym 2017 r. ta wielkopolska metropolia przodowała pod względem odsetka ukończonych lokali od deweloperów (wynik: 33%). Pomiędzy lutym 2018 roku i lutym 2019 roku, analogiczny udział spadł z 26% do 7%. Dane RynekPierwotny.pl wskazują, że w perspektywie dwóch lat, odsetek gotowych lokali deweloperskich nie spadł jedynie w Warszawie i Gdańsku. Na terenie stolicy, analizowany udział utrzymał niski, ale stabilny poziom (12%). Jeżeli chodzi o Gdańsk, to odsetek tamtejszych gotowych „M” nawet wzrósł z 21% do 25%. Pod koniec lutego 2019 r. to właśnie Gdańsk razem z Wrocławiem (20%) dzierżył palmę pierwszeństwa pod względem popularności gotowych mieszkań deweloperskich. We wspomnianych miastach deweloperzy są najmniej zagrożeni tym, że deficyt gotowych „M” skieruje większą uwagę potencjalnych nabywców lokali na rynek wtórny. Właśnie takie zjawisko było jedną z przyczyn aktywizacji rynku wtórnego na terenie Warszawy.Gotowe mieszkania RP 19 tab.1

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl