GPW Benchmark powołał Komitet Nadzorczy

0
GPW (1)
  • Komitet Nadzorczy został powołany przez GPW Benchmark w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych
  • Członków Komitetu Nadzorczego zaproponowały kluczowe instytucje sektora finansowego w tym: Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie ACI Polska oraz UOKiK
  • Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski przyjęły status Obserwatora

Komitet Nadzorczy GPW Benchmark, składający się z sześciu nowo wybranych członków, powstał by zapewnić merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych. Komitet utworzono zgodnie z nową dokumentacją stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz rozporządzeniem UE o wskaźnikach referencyjnych[1].

– Nadaliśmy Komitetowi Nadzorczemu szerokie uprawnienia zapewniające skuteczny nadzór nad stawkami referencyjnymi i decyzjami podejmowanymi przez Administratora –mówi Rafał Wyszkowski, prezes GPW Benchmark.

Członkowie Komitetu Nadzorczego zostali wskazani przez instytucje reprezentujące interesy szeroko pojętych użytkowników stawek referencyjnych.

Członkami Komitetu Nadzorczego zostali:

  • Jerzy Bańka oraz Norbert Jeziolowicz, zaproponowani przez Związek Banków Polskich,
  • Andrzej Nużyński, zaproponowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • prof. Andrzej Sławiński, zaproponowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska,
  • Sławomir Panasiuk, zaproponowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • dr Paweł Ostrowski, zaproponowany przez Towarową Giełdę Energii.

– Chcemy, aby dyskusja na temat tempa i skali reformy stawek referencyjnych w Polsce toczyła się w atmosferze konsensusu, dlatego zamierzamy angażować i zapraszać do współpracy wiele instytucji i interesariuszy – podkreśla Rafał Wyszkowski. – W związku z tym zdecydowaliśmy się na powołanie funkcji Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym, którą mogą przyjąć instytucje, które aktywnie i merytorycznie biorą udział w pracach nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia unijnego oraz rozwojem oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego – dodaje.

Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark przyjęły Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie ACI Polska oraz UOKIK.

Czytaj również:  III edycja Gamingu Na Giełdzie

Szczegółowe informacje dotyczące członków Komitetu Nadzorczego są na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014