GPW Benchmark powołał Komitet Nadzorczy

0

Komitet Nadzorczy GPW Benchmark, składający się z sześciu nowo wybranych członków, powstał by zapewnić merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych. Komitet utworzono zgodnie z nową dokumentacją stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz rozporządzeniem UE o wskaźnikach referencyjnych[1].

– Nadaliśmy Komitetowi Nadzorczemu szerokie uprawnienia zapewniające skuteczny nadzór nad stawkami referencyjnymi i decyzjami podejmowanymi przez Administratora –mówi Rafał Wyszkowski, prezes GPW Benchmark.

Członkowie Komitetu Nadzorczego zostali wskazani przez instytucje reprezentujące interesy szeroko pojętych użytkowników stawek referencyjnych.

Członkami Komitetu Nadzorczego zostali:

– Chcemy, aby dyskusja na temat tempa i skali reformy stawek referencyjnych w Polsce toczyła się w atmosferze konsensusu, dlatego zamierzamy angażować i zapraszać do współpracy wiele instytucji i interesariuszy – podkreśla Rafał Wyszkowski. – W związku z tym zdecydowaliśmy się na powołanie funkcji Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym, którą mogą przyjąć instytucje, które aktywnie i merytorycznie biorą udział w pracach nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia unijnego oraz rozwojem oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego – dodaje.

Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark przyjęły Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie ACI Polska oraz UOKIK.

Czytaj również:  Czy koniec roku przyniesie nam kryzys? Analizujemy ceny mieszkań w Warszawie

Szczegółowe informacje dotyczące członków Komitetu Nadzorczego są na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014