GPW przyznała nagrodę w konkursie na Raport Społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu

gpw
  • GPW już po raz piąty nagrodziła firmę za najlepszy raport społeczny w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Laureatem nagrody przyznawanej przez GPW, w kategorii najlepszy raport zintegrowany spółki publicznej został BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Głównym celem konkursu „Raporty społeczne” jest promowanie organizacji publikujących informacje z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego
  • 30 spółek, które wzięły udział w konkursie jest notowanych na warszawskiej giełdzie

15 października br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Raporty Społeczne”, wydarzenie miało charakter online. Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Głównym celem konkursu jest promowanie organizacji, które dzielą się informacjami na temat swojej działalności w zakresie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, wykorzystując do tego celu prezentację w ramach swoich raportów.

Nagrody są przyznawane przez Jury Konkursu, w skład którego wchodzą eksperci w zakresie ekonomii, praw człowieka, spraw społecznych i CSR reprezentujących świat nauki, organizacje społeczne, pozarządowe i administrację publiczną.

Giełda Papierów Wartościowych angażuje się w inicjatywę FOB już po raz ósmy, jednocześnie po raz piąty została fundatorem nagrody. W tegorocznej edycji konkursu „Raporty społeczne” wystartowało 56 firm. Wśród nich 30, to spółki notowane na GPW.

W tym roku GPW swoją nagrodę przyznała spółce BNP Paribas Bank Polska S.A. za raport „Bank Zielonych zmian”. Bank BNP Paribas jest od roku uczestnikiem indeksu mWIG40, na GPW zadebiutował w 2011r. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi 5 616,66 mln zł.

– BNP Paribas Bank Polska jest uczestnikiem indeksu mWIG40 od września ubiegłego roku, a od września tego roku jest również uczestnikiem indeksu WIG-ESG. Spółka zaprezentowała swój trzeci raport w konkursie FOB, ale raport zgłoszony do tegorocznej edycji pt. „Bank zielonych zmian” jest pierwszym raportem o charakterze zintegrowanym. W raporcie widać zaangażowanie całej organizacji w prace związane z jego przygotowaniem. Gratuluję zarówno Zarządowi, jak i zespołowi BNP Paribas Bank Polska przygotowania tak profesjonalnego raportu – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW

GPW przyznaje nagrody spółkom publicznym, w szczególności uczestnikom indeksu WIG-ESG, które publikują raporty zintegrowane, sporządzone z wykorzystaniem międzynarodowych standardów raportowania. Nagradzane przez GPW raporty charakteryzuje się wysokim poziomem użyteczności informacyjnej z punktu widzenia inwestorów giełdowych i mogą być uznany za wzorcowe dla innych podmiotów, które dotychczas takich raportów nie sporządziły.