GPW rozpoczyna prace nad budową własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem NCBR

GPW Dzwon giełdowy
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisały umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych prac badawczo-rozwojowych związanych z budową nowej Platformy Transakcyjnej GPW
  • Realizacja projektu szacowana jest na około 90 mln zł, z czego 30,27 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR
  • Budowa Platformy Transakcyjnej jest jedną z kluczowych inicjatyw strategicznych #GPW2022

Uroczyste podpisanie umowy na budowę Platformy Transakcyjnej GPW, z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, odbyło się dziś w Sali Notowań GPW. W uroczystości udział wzięli Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBR oraz Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Szacowany koszt projektu wyniesie około 90 mln zł, w tym przyznane dofinansowanie, w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” NCBR, sięgnęło 30,27 mln zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego – wspiera innowacje finansowe, które służą rozwojowi polskiego rynku kapitałowego.

– Nowe technologie i ich szerokie zastosowanie w sektorze usług finansowych to błyskawicznie rosnąca gałąź polskiej i globalnej gospodarki. Dzięki dofinansowaniu z NCBR warszawska giełda, która jest jedną z największych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, wzmocni swoją pozycję jako lidera innowacji  – powiedział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podczas konferencji na GPW.

Przedmiotem projektu GPW będzie zbudowanie, w efekcie prac badawczo-rozwojowych, własnej Platformy Transakcyjnej obejmującej funkcje dedykowane instrumentom finansowym, a dzięki modułowej i elastycznej architekturze – również dla kolejnych klas instrumentów, posiadającej najlepsze parametry techniczne oraz nowe typy zleceń i autorskie algorytmy zawierania transakcji.

W 2018 roku w pięciu konkursach programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,6 mld zł. Tym samym „Szybka Ścieżka” była najczęściej wybieranym przez firmy źródłem finansowania nowatorskich projektów.

W 2019 roku NCBR zrealizuje łącznie aż sześć konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”, których całkowity budżet wyniesie ponad 2,73 mld zł. Agencja po raz pierwszy zrealizuje trzy konkursy tematyczne poświęcone: projektom na rzecz dostępności, technologiom kosmicznym oraz technologiom tworzyw sztucznych.

– „Szybka Ścieżka” jest konkursem wyjątkowym, ponieważ z jednej strony pozwala na finansowanie wielomilionowych projektów dużych spółek, takich jak np. GPW, a z drugiej na wspieranie startupów czy firm z sektora MŚP. W ten sposób budujemy ekosystem innowacji, w którym najważniejszą wartością jest dobry pomysł, dzięki współpracy nauki i biznesu zmieniający się w przełomowe rozwiązania oraz technologie – komentuje dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki. – Projekt Giełdy Papierów Wartościowych to potwierdzenie, że polski sektor finansowy doskonale absorbuje rozwiązania fintechowe, co pozwala zakładać, że w tej dziedzinie będziemy stale w awangardzie zmian.

System transakcyjny giełdy musi spełniać parametry, być wydajny, szybki i dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku. Wykorzystywane technologie muszą charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności, zapewniać jak najkrótszy czas między złożeniem zlecenia a potwierdzeniem jego obsługi, gwarantować wysoką odporność na dużą liczbę zleceń, przystosowaniem do przyjmowania i przetwarzania setek milionów komunikatów w ciągu dnia oraz do dużej zmienności obciążenia w czasie.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

– Stworzenie autorskiego systemu transakcyjnego jest wyjściem naprzeciw potrzebom rynku i wdrażanej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Nowa platforma oznacza możliwość obniżenia kosztów transakcji oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności dla członków giełdy, emitentów i inwestorów. System będzie charakteryzował się wysokim stopniem niezawodności i bezpieczeństwa. Już dziś myślimy o komercjalizacji tego nowego, światowej klasy rozwiązania technologicznego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Zbudowanie i wdrożenie nowego systemu transakcyjnego przyniesie także dywersyfikację przychodów dzięki możliwości sprzedaży systemu innym giełdom, umożliwi wprowadzenie nowych produktów pozwalających rozszerzyć ofertę GPW i zwiększyć jej atrakcyjność dla uczestników rynku kapitałowego. Budowa Platformy Transakcyjnej zwiększy również prestiż GPW.

Harmonogram realizacji projektu zakłada wdrożenie Platformy Transakcyjnej do końca czerwca 2023 r.

1 lipca br. NCBR zakończyło nabór wniosków w pierwszym w tym roku konkursie horyzontalnym tzn. dedykowanym projektom, których zakres tematyczny wpisuje się w przynajmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Kolejny nabór wniosków dla MŚP, dużych firm i konsorcjów (w tym konsorcjów naukowo-przemysłowych) w konkursie horyzontalnym potrwa od 16 września do 16 grudnia br. Do podziału między autorów przełomowych przedsięwzięć jest aż 1,1 mld zł.

Wszystkie konkursy w formule „Szybkiej Ścieżki” realizowane są w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.