GPW zaprezentowała system GRC GPW Tech

  • GRC GPW Tech to nowoczesne narzędzie klasy Governance, Risk & Compliance umożliwiające zarządzanie ryzykiem braku zgodności z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami, zapewniające stałe monitorowanie wymagań regulacyjnych i prawnych w szczególności dla spółek publicznych
  • Za sprzedaż i rozwój produktu odpowiedzialna będzie spółka z Grupy Kapitałowej GPW (GK GPW) – GPW Tech
  • Nowy system został zaprezentowany przedstawicielom spółek podczas konferencji „Automatyzacja systemów zarządzania zgodnością. Praktyczne przykłady.” organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Fundację GPW

System GRC (Governance, Risk & Compliance) GPW Tech umożliwia skuteczne zarządzanie każdą organizacją. Pozwala w zautomatyzowany sposób zarządzać zgodnością z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi (compliance), a także ryzykiem wynikającym z braku zgodności oraz procesami, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Nowe narzędzie, za którego komercjalizację odpowiedzialna jest spółka GPW Tech jest dostępne w dwóch językach: polskim i angielskim. Umożliwi zarządzanie dokumentami – ich dołączanie oraz linkowanie, a także importowanie i eksportowanie interesujących użytkownika danych. Dzięki GRC GPW Tech firmy będą miały dostęp do globalnych słowników, baz wiedzy, narzędzi do obsługi zgłoszeń oraz uporządkowanego zbioru najważniejszych przepisów obowiązujących emitentów.

System GRC GPW Tech jest pierwszym produktem, którego sprzedaż w I kwartale 2021 r. rozpocznie spółka GPW Tech.

– Rozwój technologiczny GK GPW stanowi jeden z naszych priorytetów ujętych w strategii #GPW2022. Powołanie spółki GPW Tech było kluczowym elementem tego procesu, a jej głównym zadaniem budowa biznesu technologicznego w obszarze działania GPW, bazując na autorskich rozwiązaniach. System GRC GPW Tech jest produktem, którego komercjalizacja wpisuje się w dążenia GPW, aby zacząć zarabiać na eksporcie innowacyjnych rozwiązań oraz jak inne giełdy w Europie i na świecie, ustanowić sprzedaż technologii naszym istotnym źródłem przychodu – podkreśla Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu GPW.

– Postępy w dziedzinie technologii zachodzą obecnie bardzo szybko. Zależy nam, aby w tym trendzie uczestniczyć poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Wypełniając powierzone nam zadania i misję, pracujemy obecnie nad kolejnymi aplikacjami i uruchomieniem ich sprzedaży – mówi Witold Wiliński, Prezes Zarządu GPW Tech.

System GRC GWP Tech zawiera trzy oddzielne, ale współpracujące ze sobą moduły (ułatwiające wzajemną wymianę informacji):

  • Moduł Governance – obsługa listy procesów i obszarów zawierających m.in. opis działań i zasobów, zdefiniowanie celów oraz kluczowe wskaźniki efektywności poszczególnych procesów lub obszarów;
  • Moduł Risk – utrzymujący informacje o zdarzeniach operacyjnych, pozwalający na ocenę ryzyka operacyjnego oraz definiowanie kluczowych wskaźników ryzyka, a także wspieranie zarządzaniem ciągłością działania;
  • Moduł Compliance – utrzymujący biblioteki regulacji zewnętrznych i wewnętrznych, pozwalający na ocenę ryzyka zgodności i określanie mechanizmów kontrolnych oraz posiadający bogaty zestaw raportów.

Prezentacja systemu GRC GPW Tech miała miejsce podczas konferencji on-line „Automatyzacja systemów zarządzania zgodnością. Praktyczne przykłady.”.