Grodno chce wypłacić 984 tys. zł dywidendy

0

Zarząd spółki Grodno SA chce przeznaczyć 984 tys. zł na dywidendę. Decyzję podejmie Walne Zgromadzenie, które zwołano na 22 września.

Grodno SA, właściciel sieci hurtowni i dystrybutor artykułów oświetleniowych i elektrotechnicznych, zwołało na 22 września Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję w sprawie podziału zysku spółki.

W roku obrotowym 2013/2014, kończącym się 31 marca Grodno wypracowało 4,123 mln zł zysku netto. Z kwoty tej zarząd proponuje przeznaczyć 3,139 mln zł na kapitał zapasowy spółki, a 984 tys. zł na wypłatę dywidendy.

Jako dzień ustalenia praw do dywidendy zaproponowano 5 listopada, a dzień wypłaty dywidendy 20 listopada.

 

Czytaj również:  Wyniki Banku Pekao po III kw. 2018 r.