Grodno planuje przejście na GPW – składa prospekt do KNF

36167

Grodno SA, jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim, złożyło prospekt do KNF. Celem jest przejście w br. na rynek regulowany GPW w Warszawie. Spółka podtrzymuje cele strategiczne związane z rozwojem sieci sprzedaży i oferty asortymentowej oraz prognozy finansowe na 2015/2016 r.  

17 lipca br. Grodno złożyło prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje w br. przenieść notowania na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bez nowej emisji akcji. Kapitalizacja spółki na dzień 16 lipca br. wyniosła 76,9 mln zł.

W kwietniu br. Grodno sprzedało 1,2 mln akcji w drodze subskrypcji prywatnej i pozyskało 4,8 mln zł, tj. 4 zł za akcję. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na szybszy rozwój firmy, w tym rozbudowę oferty produktowej i powiększenie sieci sprzedaży.

Dzięki konsekwencji w realizacji strategii rozwoju umacniamy naszą pozycję na rynku. Dalej pracujemy nad zwiększaniem zysków – do 9,7 mln zł w roku obrotowym 2015/2016 – oraz wzrostem sprzedaży – o 23%. Ze względu na coraz wyższą kapitalizację oraz chęć dalszego rozwoju w tym roku planujemy przejście na rynek regulowany GPW. Doświadczenia na NewConnect utwierdziły nas w przekonaniu, że to właściwy model rozwoju dla Grodna. Naszym celem na najbliższe lata jest znalezienie się w ścisłej czołówce największych firm w branży­ – mówi Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno SA.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY I ASORTYMENTU, KOLEJNE 23% WZROSTU SPRZEDAŻY I 9,7 MLN ZŁ ZYSKU W REALIZACJI DO MARCA 2016 ROKU

Spółka podtrzymuje plany dalszego rozwoju firmy poprzez rozbudowę sieci dystrybucji, rozszerzanie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. Od 2014 roku spółka powiększyła się o 9 nowych oddziałów sprzedaży na terenie kraju. 8 placówek powstało poprzez rozwój organiczny, 1 punkt dołączył do sieci sprzedaży Grodna poprzez nabycie części przedsiębiorstwa pod firmą Elektromag w Brwinowie. W planach jest utworzenie w latach 2015-2016 kolejnych 5-ciu punktów. Na koniec tegorocznego roku obrotowego, tj. 31.03.2016 roku, Grodno zamierza rozbudować sieć o 3 nowe punkty sprzedaży. Nowe oddziały według planów powinny zwiększyć przychody Grodna o 4 mln zł w tegorocznym roku obrotowym. Jednocześnie Grodno rozpoczęło projekt rozwoju sieci sprzedaży na zasadzie franczyzy. W bieżącym roku obrotowym planuje uruchomienie ok. 20 oddziałów w tym modelu. Dziś sieć Grodna to 45 własnych punktów sprzedaży oraz 1 oddział franczyzowy.

Obecnie Grodno dysponuje asortymentem 24 tys. artykułów. Planowana liczba pozycji asortymentowych na koniec 2016 roku to około 35 tys. artykułów. W szczególności spółka zamierza rozwijać produkty dla przemysłu, nowoczesne oświetlenie LED i oświetlenie konsumenckie oraz fotowoltaikę.

PROGNOZA FINANSOWA W REALIZACJI

Zarząd optymistycznie ocenia rynek i podtrzymuje prognozy finansowe na rok obrotowy 2015/2016. Wypracowany w ostatnim roku potencjał biznesowy przełoży się na 22,7% wzrost przychodów do poziomu 292 mln zł na koniec roku obrotowego 2015/2016. Zarząd prognozuje także 36% wzrost EBITDA do poziomu 17,5 mln zł. Zysk operacyjny na koniec 2015/2016 roku wzrośnie do poziomu 13,5 mln zł, tj. o 52,4% rdr, a zysk netto wyniesie 9,7 mln zł. Na koniec roku obrotowego 2015/2016 rentowność operacyjna spółki wyniesie 4,6%, a rentowność netto wzrośnie do 3,32%.

mln zł PROGNOZA01.04.2015-31.03.2016 % ZMIANY WOBEC WYNIKU 2014/2015
Przychody ze sprzedaży 292 +22,7%
EBITDA 17,5 +36,3%
EBIT 13,5 +52,4%
Zysk netto 9,7 +59%

 

WYNIKI W 2014/2015 ROKU ZGODNIE Z PROGNOZĄ

W całym roku obrotowym 2014/2015 spółka osiągnęła rekordową sprzedaż, tj. 13,9% wzrostu rdr do poziomu 237,99 mln zł. Wzrost przychodów w omawianym okresie jest pochodną realizacji strategii rozwoju sieci sprzedaży i oferty towarów, w tym wzrostów w segmencie fotowoltaiki, oświetlenia, kabli i niskich prądów, marki własnej LUNO, a także rozwiązań dla przemysłu i sprzedaży do dystrybucji. Osiągnięte wyniki finansowe są zbliżone do prognozy, która zakładała 241 mln zł sprzedaży. Narastająco w roku obrotowym 2014/2015 wynik operacyjny wzrósł do poziomu 8,9 mln zł wobec 6,3 mln zł w 2013/2014 roku, tj. 40% wzrostu rdr. Marża EBIT na koniec roku wyniosła 3,7% wobec 2,7% w analogicznym okresie 2013/2014 roku. Wynik netto za okres 2014/2015 wzrósł o 48,1% rdr do poziomu 6,1 mln zł, co daje 98% realizację prognozy wobec zakładanego 6,2 mln zł zysku.