Wind Mobile S.A. zatwierdził Prospekt emisyjny i przechodzi na rynek główny GPW

0

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu 14 lipca 2015r. prospekt emisyjny  Wind Mobile S.A., sprządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji  na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wind Mobile S.A. to grupa oferująca na międzynarodowych rynkach własne rozwiązania technologiczne dla klientów z sektorów: telekomunikacji (halodzwonek), finansów (LiveBank) i hospitality (iLumio). Ponadto, firma specjalizuje się w dostarczaniu usług IT ukierunkowanych na zwiększanie potencjału sprzedażowego swoich klientów. Wind Mobile notowana jest na NewConnect alternatywnym rynku warszawskiej giełdy, gdzie w przeciągu niespełna 4 lat cena papierów wartościowych Spółki wzrosła o blisko 250 procent.

W ramach przygotowanej nowej emisji akcji serii K oraz zbycia istniejących Spółka zamierza zaoferować  1 mln 370 tyś. akcji. Oferta będzie miała charakter publiczny, a pozyskane środki z emisji mają wzmocnić rozwój dwóch najbardziej perspektywicznych produktów Spółki: iLumio oraz LiveBank. Grupa wykorzysta pozyskany kapitał na dynamiczny rozwój sprzedaży zagranicznej, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyniki Spółki. Od momentu debiutu na NewConnect Wind Mobile S.A. może pochwalić się imponującymi wzrostami, nie tylko w obszarze wyników firmy, ale również wzrostu kursu akcji.

Zatwierdzenie prospektu jest dla nas niezwykle ważnym momentem, ponieważ umożliwi nam dołączenie do grona najlepszych spółek rynku kapitałowego. Ostatni rok dobitnie potwierdził, że NewConnect przestał być dla nas rynkiem wystarczającym, zarówno z punktu widzenia Spółki, jak i naszych Inwestorów. Z uwagi na ograniczoną płynność tego rynku, wycena giełdowa nie jest skorelowana z rosnącymi wynikami. Jednocześnie szereg zainteresowanych naszym podmiotem inwestorów instytucjonalnych, z uwagi na ograniczenia formalne, nie może zainwestować w Wind Mobile. Wkroczenie na główny rynek giełdy otworzy nam zupełnie nowe możliwości kapitałowe. Zatwierdzona emisja akcji przeznaczona jest na realizację obranej przez Grupę strategii rozwoju wysokomarżowych produktów powtarzalnych oraz ich ekspansji na rynkach międzynarodowych. Ostatni rok ewidentnie potwierdza słuszność przyjętych planów rozwojowych – przychody produktowe wzrosły dwukrotnie, a Spółka podpisała kontrakty z takimi międzynarodowymi tuzami jak Commerzbank, Santander, Hilton czy Holiday Inn – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile S.A.

Czytaj również:  Prawie 90% firm doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa systemów przemysłowych

Grupa Wind Mobile S.A. debiutowała w 2011 roku na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy – New Connect, z ceną emisyjną akcji na poziomie ponad 3 PLN. Dzisiaj jej notowania osiągnęły około 250-procentowy wzrost, a cena papierów wartościowych wynosi około 8 PLN za sztukę. Dodatkowo Spółka może pochwalić się ponad 370-procentowym wzrostem przychodów i około 180-procentową dynamiką wzrostu zysku netto w 2014 roku. To wszystko przekłada się na obecną kapitalizację Grupy Wind Mobile S.A. na poziomie 100 mln PLN. Obecny okres pod względem wyników finansowych zapowiada się równie obiecująco. W pierwszym kwartale 2015 roku Wind Mobile odnotował 5-krotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.