Grodno wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję

0

Zarząd firmy Grodno SA, zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1.845.823,32 zł, tj. 0,12 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

W dniu 23 lipca 2015 r. została podjęta uchwała dotycząca rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014/2015. Zgodnie z uchwałą, Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1.845.823,32 zł, tj. 0,12 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. w wysokości 6.086.415,61 zł, co daje stopę wypłaty dywidendy na poziomie 30,33%.

 

Spółka wypłaciła dywidendę dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2013/2014 w kwocie 984 tys. zł, co daje 0,08 zł na akcję. Polityka dywidendy spółki przewiduje możliwość rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli tylko będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych.

 

Czytaj również:  Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku