Grupa Abadon Real Estate z 17,5 mln zł zysku netto po pierwszych trzech kwartałach 2017 r.

0

Grupa Abadon Real Estate w ciągu dziewięciu miesięcy br. wypracowała 281,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 39,0 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o ok. 250 proc r/r do poziomu 20,6 mln zł. Z kolei zysk netto wypracowany w analizowanym okresie wynosi 17,5 mln zł wobec 4,4 mln zł rok wcześniej. Ponad siedmiokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży r/r jest efektem rozbudowywania oferty Grupy o kompetencje kolejnych spółek wykonawczych zarówno w ramach segmentu usługowego, jak i handlowego.

Grupa Abadon Real Estate, skupiając segment wykonawczy holdingu Murapol, oferuje kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów użyteczności publicznej.

Podstawową aktywność Grupy stanowi działalność usługowa nakierowana na obsługę inwestycji nieruchomościowych realizowanych zarówno we współpracy z Grupą Murapol, jak również na zlecenie inwestorów zewnętrznych. Oferowane usługi obejmują generalne wykonawstwo, usługi architektoniczno-projektowe świadczone przez Murapol Architecture Drive Sp. z o.o, wsparcie pracowni kreatywnej, zarządzanie nieruchomościami, wykończenie mieszkań pod klucz, komercjalizację inwestycji oraz wsparcie w zakresie kadr, księgowości oraz IT. Uzupełnieniem tej oferty są usługi generalnego wykonawstwa świadczone przez grupę budowlaną AWBUD, specjalizującą się w realizowaniu inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki.

W ciągu dziewięciu miesięcy br. Grupa Abadon RE wypracowała z działalności usługowej 241,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 86 proc. wpływów ze sprzedaży ogółem w analizowanym okresie.

Drugi obszar działalności Grupy Abadon RE stanowi segment handlowy oferujący obsługę projektów realizowanych w ramach segmentu usługowego oraz dostawy do klientów zewnętrznych. Działalność handlowa realizowana jest przez dystrybutora materiałów budowlanych – firmę Cross Bud Sp. z o.o. Przychody Abadon RE z tego segmentu aktywności wynoszą  93,9 mln zł, z czego ponad 50 proc. została wypracowana z obsługi klientów zewnętrznych.

Czytaj również:  IBM prezentuje listę 5 innowacji na kolejne 5 lat

– Stworzyliśmy unikatowy w skali Polski podmiot o niespotykanym dotychczas modelu biznesowy, którego  oferta jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby najbardziej wymagających inwestorów, realizujących najbardziej wyszukane i śmiałe koncepcje inwestycji nieruchomościowych. Stale rozbudowujemy kompetencje wykonawcze o nowe obszary, tak aby zakres obsługi uwzględniał wszystkie etapu realizacji projektów budowlanych. W bieżącym roku uzupełniliśmy ofertę Abadon RE o usługi świadczone przez grupę AWBUD, wchodząc w segment budownictwa przemysłowego, ale również wykorzystując kompetencje Awbudu na naszych budowach inwestycji mieszkaniowych. Łączymy również siły w pozyskiwaniu kontraktów od inwestorów zewnętrznych. Docelowo chcemy aby udział zleceń od podmiotów spoza holdingu Murapol dominował w portfelu zamówień Grupy Abadon RE. Biorąc pod uwagę, że Murapol ma ponad milion mkw. PUM-u w przygotowaniu to jesteśmy spokojni o zajętość spółek z Grupy na najbliższe 5-6 lat.  – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Abadon Real Estate S.A.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku holding Murapol zlecił spółkom z Grupy Abadon Real Estate prace o wartości ponad 260 mln zł.