Grupa Arctic Paper po III kwartale 2017: Wyniki pod wpływem dalszego wzrostu cen celulozy

Per Skoglund Arctic Paper

Grupa Arctic Paper uzyskała w III kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 735,9 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 70,8 mln zł, a zysk operacyjny 38,5 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w III kwartale 2017 roku osiągnął poziom 25,6 mln zł.

Osłabienie wyników Arctic Paper w III kwartale było przede wszystkim efektem dalszego wzrostu cen celulozy, który nie został jeszcze w pełni skompensowany przez podwyżki cen papieru. Na wynik wpływ miało także planowe wstrzymanie produkcji w zakładzie w zakładzie Arctic Paper Kostrzyn na 12 dni w lipcu tego roku, związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym, którego celem jest zwiększenie efektywności tego zakładu.

Spadek zysku wynikał głównie z utrzymujących się wysokich cen celulozy, których nie będziemy w stanie w pełni zrekompensować podwyżkami cen w 2017 roku. Ponadto, planowe wstrzymanie produkcji w zakładzie Arctic Paper Kostrzyn, związane z procesem inwestycyjnym, wpłynęło na sprzedaż i zysk w tym okresie. Inwestycja w zwiększoną efektywność produkcji będzie miała pozytywny wpływ na przyszłe operacje i wzmocni naszą konkurencyjność w obsłudze klientów – skomentował Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper.

Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa Arctic Paper odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 2,2 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 210,8 mln zł, a zysk operacyjny blisko 115,7 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy w trzech kwartałach 2017 roku wzrósł o 9,2%, do 75,5 mln zł.

W tym okresie zainicjowaliśmy przegląd strategii, aby zdecydować, na których produktach i rynkach powinniśmy się skupić, by osiągnąć stabilną wyższą rentowność. Prace nad nową strategią rozpoczęły się w trzecim kwartale i planujemy przedstawić ją w pierwszej połowie 2018 r. – dodał Per Skoglund.

Wyniki w segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros)

W III kwartale 2017 roku Grupa Arctic Paper w segmencie papieru uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 542,3 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 38,9 mln zł, a zysk operacyjny 18,7 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w III kwartale 2017 roku osiągnął poziom 12,9 mln zł, a zysk netto ponad 11,1 mln zł.
Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło poziom 98%, o 2,7% wyższy w ujęci u rok do roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy w segmencie papieru po trzech kwartałach br. wyniosły blisko 1,6 mld zł. EBITDA sięgnęła poziom 104,7 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 44,4 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 38,9 mln zł.

Wyniki w segmencie celulozy (Rottneros)

Wyniki Grupy w segmencie celulozy w III kwartale 2017 r. były nadal solidne, a zysk i marże pozostawały na dobrym poziomie. Zmiany cen celulozy wytwarzanej przez Rottneros (NBSK) były korzystne dla firmy. Jednocześnie inwestycje realizowane w ramach programu Agenda 500 pozwalają na wyższe wolumeny produkcji.