Grupa CDRL z zyskiem i wzrostem przychodów w I półroczu 2021 r.

Tomasz Przybyła, Coccodrillo
Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL

Grupa CDRL, wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. Spółka w I półroczu br. wygenerowała ponad 193,5 mln zł przychodów, o 7,3 proc. więcej niż w I półroczu 2020 r. W raportowanym okresie Grupa odnotowała zysk w wysokości 7.200 tys. zł, wobec straty w kwocie 25.805 tys. zł. w I półroczu 2020 r. Marża EBITDA podwoiła swoją wartość w stosunku do półrocza roku poprzedniego, osiągając 12%.

– Ze względu na pandemię działaliśmy w równie trudnych co w analogicznym okresie zeszłego roku warunkach, a osiągnęliśmy znacząco lepszy wynik finansowy. To efekt konsekwentnie wdrażanej przez nas strategii, której elementami są m.in. restrukturyzacja stacjonarnej sieci sprzedaży oraz rozwój internetowych kanałów sprzedaży. Zapewniając zgodny z oczekiwaniami klientów rozwój naszej sieci, także na nowych rynkach,  doprowadziliśmy jednocześnie do znaczącej poprawy wszystkich wskaźników rentowności w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku  – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

W I półroczu br. przychody Grupy CDRL wyniosły 193.509 tys. zł i były wyższe o 7,3% w stosunku do I półrocza 2020 r. Dobry wynik to efekt zmian przeprowadzonych w kanałach sprzedaży offline i online. Dzięki przejęciu części sprzedaży przez kanał internetowy oraz optymalizacji sklepów stacjonarnych Grupa osiągnęła zdecydowanie wyższy wynik na sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku – to wzrost o 685,2%. W I półroczu br. koszt własny sprzedaży obniżył się o 1%, a marża na sprzedaży wyniosła 50% wobec 46% w I półroczu 2020 i 43% w I półroczu 2019 r., czyli okresie przed pandemią COVID-19.

Zgodnie ze strategią, dostosowując działania do zmieniającego się w dobie COVID-19 otoczenia, Grupa CDRL rozwijała swoją sieć także zagranicą oraz doskonaliła infrastrukturę i procesy. W kwietniu 2021 roku Grupa rozszerzyła działalność o nowy rynek w Mołdawii, gdzie został utworzony pierwszy w tym kraju korner, a w Portugalii pozyskała masterfranczyzobiorcę. Dwa nowe sklepy franczyzowe zostały otwarte na Słowacji. Jednocześnie Spółka wdrożyła nowe systemy obsługi sklepów (POSy), których system połączeń do centrali został zmieniony na znacznie bardziej bezpieczny, a komunikacja z salonami została ujednolicona za pomocą usług MS365. Rozszerzone zostało również zarządzanie całą infrastrukturą salonu o sklepy agencyjne. CDRL wdrożyła również mobilne technologie do przyjęć towarów w salonach.