Grupa Chemiczna Ciech – rosnąca rentowność dzięki restrukturyzacji

ceo (3)

15 maja Ciech opublikował sprawozdanie za I kwartał 2013 roku. Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o wartość amortyzacji) wyniósł 132 mln złotych, wobec 70 mln w IV kwartale 2012 i 134 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody wyniosły 993 mln złotych, wobec 1 020 mln w IV kw. 2012 i 1 172 mln w I kwartale 2012. Zysk netto wyniósł 45 mln złotych, wobec 68 mln straty w ubiegłym kwartale i 10 mln w I kwartale ubiegłego roku.

Solidne wyniki I kwartału wynikają z dobrej kondycji segmentu sodowego generującego ok. 75% zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji. Rosnąca rentowność EBITDA to efekt kolejnych działań restrukturyzacyjnych w Grupie.

Za nami kolejny kwartał wytężonej pracy nad poprawą rentowności Grupy, która przynosi wymierne efekty w postaci rosnącej rentowności operacyjnej – mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech SA – przed nami dalsza ciężka praca, której efekty będą widoczne w kolejnych kwartałach.

Wyniki operacyjne i zysk netto są powyżej konsensusu rynkowego mimo wyjątkowo długiej zimy, negatywnie wpływającej na sprzedaż środków ochrony roślin, a także wyłączenia części mocy produkcyjnych w segmencie szklarskim w Skandynawii oraz niskich cen sprzedaży w rumuńskich zakładach sodowych US Govora.

Sytuacja naszych rumuńskich zakładów to kolejne wielkie wyzwanie stojące przed Grupą Ciech – mówi Dariusz Krawczyk – konieczna jest dalsza głęboka restrukturyzacja naszych zagranicznych spółek tak w Rumunii jak i w Niemczech. Czeka nas ciężka praca w tym obszarze oraz trudne decyzje – dodaje.

Grupa Ciech kontynuuje program głębokiej restrukturyzacji. Wśród realizowanych inicjatyw są projekty poprawy efektywności i rentowności produkcji, dezinwestycji aktywów nieoperacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia realizowane w polskich i zagranicznych spółkach Grupy Ciech. Jednocześnie Grupa planuje rozwój mocy produkcyjnych w polskich zakładach sodowych. Realizacja tych planów jest uzależniona od możliwości włączenia części zakładów do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.