Grupa Dalkia w Polsce ma nowego prezesa oraz strategię skoncentrowaną na dekarbonizacji przemysłu

Jacek Chodkowski prezes zarządu spółki Dalkia Polska sp. z o.o. oraz dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska
Jacek Chodkowski prezes zarządu spółki Dalkia Polska sp. z o.o. oraz dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska

Jacek Chodkowski obejmuje stanowisko prezesa zarządu Dalkia Polska sp. z o.o. oraz dyrektora generalnego Grupy Dalkia Polska zastępując pełniącego te funkcje Thierry’ego Deschaux. W planach rozwoju Grupy w Polsce jest zwrócenie się w stronę klienta przemysłowego.

Nową ambicją Dalkii w Polsce jest oferowanie przemysłowi rozwiązań w zakresie dekarbonizacji i zwiększenia efektywności energetycznej, by wesprzeć transformację energetyczną tego sektora. Jacek Chodkowski związany jest z grupą Dalkia Polska od 2018 roku. Do tej pory z powodzeniem pełnił rolę prezesa zarządu spółki Dalkia Polska Energia S.A., która obecnie uznawana jest za znaczącego gracza na rynku usług energetycznych na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Z początkiem lipca Chodkowskiemu powierzono kolejne zadanie – poprowadzi całą Grupą Dalkia w Polsce. Tym samym zastąpił sprawującego te funkcje Thierry’ego Deschaux, który objął stanowisko dyrektora zarządzającego nowego biura EDF w Polsce, zajmującego się działalnością jądrową.

Obejmuję funkcję prezesa zarządu spółki Dalkia Polska sp. z o.o. w ważnym dla Grupy momencie. Przed nami etap wdrożenia nowej strategii rozwoju. W najbliższych latach planujemy, w szczególności, skierowanie naszych usług do sektora przemysłowego. Cel jaki sobie stawiamy jest ambitny – zamierzamy ugruntować pozycję Dalkii jako partnera transformacji energetycznej w sektorze przemysłowym. Jestem przekonany, że posiadamy wiedzę, kompetencje i możliwości, żeby sprostać temu zadaniu. Mamy już rozbudowane portfolio polskich, francuskich i międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłowych, które wspieramy aktywnie w ich transformacji energetycznej. Doświadczenia, jakie wynieśliśmy z zagranicznych rynków, pozwalają nam lepiej rozumieć wyzwania, z jakimi będą musieli zmierzyć się przedstawiciele branży przemysłowej w Polsce – podkreśla Jacek Chodkowski.

Ostatnie miesiące umocniły pozycję Dalkii na polskim rynku. Podjęliśmy ważne decyzje, dotyczące środowiskowych projektów inwestycyjnych w Dalkia Polska Energia, a także rozwoju usług grupy Dalkia Polska w kierunku wsparcia klientów przemysłowych w transformacji energetycznej. Nie mam wątpliwości, że Jacek Chodkowski poprowadzi Grupą tak, by zrealizowała wszystkie zamierzone cele. Moja nowa nominacja jest potwierdzeniem, że Grupa EDF wierzy w polską transformację energetyczną – mówi Thierry Deschaux.

Grupa Dalkia Polska partnerem transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna, która zgodnie z założeniami PEP 2040 ma się dokonać w ciągu najbliższych dwóch dekad, to olbrzymi krok w kierunku zwiększenia świadomości energetycznej, a co za tym idzie redukcji śladu węglowego i poprawy efektywności energetycznej. Sektor przemysłowy potrzebuje partnera, z którym będzie mógł przejść przez transformację. Dalkia odpowie na tę potrzebę. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy zdobywanej od ponad 80 lat, Dalkia świadomie działa na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Za jeden ze swoich celów uznaje wprowadzanie innowacji na poziomie lokalnym. Swoją misję realizuje w dwóch obszarach: oszczędności energii oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnych lub z odzysku – wyjaśnia Jacek Chodkowski.

Warto podkreślić, że tylko w 2020 roku grupa Dalkia zapobiegła emisji 4,1 mln ton CO2, co odpowiada wyłączeniu z ruchu ponad dwóch milionów samochodów. Spółka zakłada, że do 2022 roku udział odnawialnych i odzyskanych źródeł energii w jej miksie energetycznym osiągnie poziom 50%.

Jacek Chodkowski prezes zarządu spółki Dalkia Polska sp. z o.o. oraz dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska

Jacek Chodkowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł EMBA po odbyciu studiów w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2004 w spółce Vattenfall Heat Poland, w Elektrociepłowniach Warszawskich. W latach 2009-2013 sprawował funkcję kierownika zakładów produkcyjnych w Warszawie. W roku 2013 został dyrektorem Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. W 2015 roku wszedł do zarządu spółki PGNiG Termika. W latach 2016-2017 był dyrektorem jej Pionu Strategii Regulacji i Nadzoru Korporacyjnego. W 2018 roku dołączył do Grupy Dalkia Polska jako prezes zarządu spółki Dalkia Polska Energia w Katowicach. Z początkiem lipca 2021 objął stanowisko prezesa zarządu spółki Dalkia Polska sp. z o.o. oraz dyrektora generalnego Grupy Dalkia Polska.