Grupa Ergis po pierwszych miesiącach 2014 roku przychody w wysokości 163,9 mln zł

0

Grupa ERGIS, firma zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po I kwartale 2014 roku przychody w wysokości 163,9 mln zł (czyli o 1,1% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 9,2 mln zł (czyli o 52,4% wyższy niż po I kwartale 2013 roku) oraz zysk netto w wysokości 5,9 mln zł, czyli o 141,7% wyższy niż rok wcześniej.

Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży większości asortymentów, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych, w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski, a także wzrostu udziału sprzedaży folii nanoERGIS w całości sprzedaży folii stretch.

W I kwartale 2014 roku Grupa ERGIS przedterminowo zakończyła rozruch nowej linii do produkcji folii nanoERGIS w zakładzie w Oławie. W efekcie tego Grupa ERGIS dysponuje dwiema liniami do produkcji folii nano (pierwsza została uruchomiona w tej samej lokalizacji w 2012 roku) i są one jedynymi w Europie liniami wykorzystującymi w pełni możliwości nanotechnologii. Obie zostały dostarczone przez niemiecką firmę Windmoeller & Hoelscher KG. Wprowadzanie na rynek folii z nowej linii przebiega zgodnie z planem. Koszt inwestycji wyniósł ok. 18 mln zł.

Jednocześnie Grupa ERGIS oddała do dyspozycji swoich klientów laboratorium badawcze ELSA (Ergis Load Stability Academy), umożliwiające przeprowadzenie testów, w wyniku których można osiągnąć ograniczenie ilości zużywanej folii stretch, dzięki lepszemu wykorzystaniu szczególnych właściwości nanoERGIS.

W kwietniu 2014 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd politykę dywidendową. Zarząd wnioskuje o wypłatę dywidendy w wysokości 10 groszy na akcję z zysku wypracowanego w 2013 roku.

Grupa Ergis zanotowała w I kwartale 2014 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy w I kwartale wzrosły o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy nieznacznie wyższym średnim kursie euro (o 0,4%).

W omawianym okresie wzrosła sprzedaż większości asortymentów. Wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych o 11,5% to rezultat optymalizacji lokalizacji linii produkcyjnych i wynikającego z niej wzrostu konkurencyjności produktów. Wzrost w pozycji „pozostała sprzedaż” o 19,1% wynika ze wzrostu sprzedaży granulatów. Spadek sprzedaży w grupie opakowań przemysłowych (o 11,8%) wynika z czasowego ograniczenia mocy produkcyjnych związanego z uruchomienia nowej linii do produkcji folii nanoErgis, której instalacja wymagała wcześniejszego wyłączenia dwóch najstarszych linii produkcyjnych do wytwarzania folii stretch.

Czytaj również:  Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT

I kwartał 2014 wypadł pozytywnie pod względem rentowności operacyjnej. Marża wyniosła 27,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym kwartale 2013 roku 24,6 mln zł, co oznacza wzrost o 10%. Podobnie, na wyraźnie wyższym poziomie, ukształtowały się zysk z działalności operacyjnej oraz EBITDA. Zrealizowany wynik EBITDA to 14,7 mln zł, w porównaniu do 11,3 mln zł w I kwartale roku 2013.