Grupa IMS poszukuje inwestora strategicznego

Piotr Bielawski, wiceprezes zarządu IMS
Piotr Bielawski, wiceprezes zarządu IMS

Zarząd IMS S.A., lidera marketingu sensorycznego w Polsce, podjął decyzję o rozpoczęciu poszukiwania inwestora strategicznego, który ma wesprzeć plany spółki, związane z rozwojem międzynarodowym.

„Mamy silną pozycję na terenie Polski, gdzie jesteśmy niekwestionowanym liderem w dziedzinie marketingu sensorycznego. Dbając o interesy akcjonariuszy zdecydowaliśmy o położeniu silniejszego niż dotychczas nacisku na zapewnienie rozwoju na rynkach zagranicznych – stąd decyzja o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego” – powiedział wiceprezes zarządu IMS Piotr Bielawski.

W tym celu IMS zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży spółki, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy.

W ocenie zarządu powiększenie Grupy Kapitałowej IMS o kilka rentownych zagranicznych podmiotów o przychodach ze sprzedaży rzędu 15-100 mln zł możliwe jest jedynie przy wsparciu silnego, ukierunkowanego na osiągnięcie celu, partnera.

Spółka rozważa pozyskanie inwestora finansowego lub branżowego, zawarcie aliansu strategicznego, czy też dokonanie innej transakcji o podobnym charakterze. W związku z powyższym, Emitent planuje prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami i partnerami, a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, może m.in. udostępniać zainteresowanym informacje na temat spraw, aktywów i działalności spółki oraz Grupy IMS.

„W związku z tym w najbliższym czasie zamierzamy podpisać umowę na doradztwo transakcyjne z jedną z wiodących światowych firm konsultingowych” – dodał Piotr Bielawski.