Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2021 roku

Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.
Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Grupa INPRO w dziewięć miesięcy br. uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 194,1 mln zł oraz wypracowała 28,2 mln zł zysku netto. Grupa poprawiła jednocześnie rentowność netto do 15%. W całym 2021 roku Grupa przekaże do użytkowania około 700 gotowych lokali oraz wprowadzi do sprzedaży łącznie około 750 mieszkań.

Za pierwsze trzy kwartały 2021 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 194,1 mln zł, czyli o 5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie wypracowała 60,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (+33% r./r.) oraz 28,2 mln zł zysku netto (+55% r./r.). Tym samym znacznie poprawiła się efektywność działalności. Rentowność sprzedaży brutto wzrosła do poziomu 31%, względem 25% w analogicznym okresie poprzedniego roku, a rentowność netto osiągnęła poziom 15% w porównaniu do 10% roku wcześniejszego.

Narastająco przez pierwszych dziewięć miesięcy br. Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 576 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 22% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. W samym trzecim kwartale br. zawarto 166 umów netto, czyli o 14% mniej niż rok wcześniej. Z tego INPRO podpisało 122 umowy przedwstępne netto, a spółka zależna DOMESTA zawarła w trzecim kwartale br. 44 umowy.

Od stycznia do września br. Grupa INPRO przekazała łącznie 408 lokali w porównaniu z 417 lokalami w roku ubiegłym (nieznaczny spadek o 2%). W tym okresie INPRO oddało do użytkowania 4 budynki wielorodzinne na osiedlu Start etap I (161 lokali). Natomiast DOMESTA zakończyła prace przy budynku A i C na osiedlu Traffic (łącznie 95 lokali), przy budynku nr 3 na Osiedlu Nowa Niepołomicka II (24 lokale) oraz przy budynku nr 10 na osiedlu Havlove (46 lokali).

W ostatnim kwartale br. INPRO i DOMESTA zakończyły prace przy projektach: Osiedle Brawo w Pruszczu Gdańskim (127 lokali), Osiedle Optima etap III (88 lokali), Osiedle Traffic – budynek B (15 lokali), Osiedle Ostoja etap I (115 lokali; do oddania na przełomie XI/XII 2021 r. pozostaje jedynie budynek F – 23 lokale). Łącznie w całym roku 2021 Grupa odda do użytkowania około 700 lokali. Dla porównania w 2020 roku Grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 954 lokale.

„Pierwsze trzy kwartały br. były dla nas udane. Dzięki lekkiemu zmniejszeniu ponoszonych kosztów własnych sprzedaży (niższy koszt gruntu) osiągnęliśmy znaczną poprawę rentowności. Sytuacja na rynku pierwotnym pozostaje bardzo dobra. Cały czas deweloperzy sprzedają  więcej mieszkań niż wprowadzają do oferty. Ze swojej strony na bieżąco uzupełniamy naszą ofertę nowymi projektami oraz kolejnymi etapami popularnych inwestycji, odpowiadając w ten sposób na potrzeby klientów” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W bieżącym roku Grupa wprowadziła do oferty około 750 nowych mieszkań i domów. W pierwszym kwartale 2021 r. INPRO wprowadziło do sprzedaży przedsięwzięcie Brawo 2 (91 lokali), a w maju etap V osiedla Optima (24 lokale) oraz osiedle Koncept etap I (87 lokali). Następnie w czerwcu do oferty wszedł II etap osiedla Ostoja w Rumi (108 lokali), w lipcu osiedle Rytm (107 lokali), a w sierpniu kolejny (szósty) etap osiedla Optima (64 lokale i 40 domów jednorodzinnych). Natomiast DOMESTA wprowadziła budynki 1, 2, 3 na osiedlu Leszczynowy Park (łącznie 152 lokale) oraz budynek przy ul. Ptasiej w Gdańsku – osiedle „Na swoim” (72 lokale). DOMESTA. w październiku br. przystąpiła do budowy II etapu inwestycji biurowej Matarnia Office Park przy ul. Budowalnych (PU drugiego etapu to 2.095 m2).