Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. po II kwartałach 2016 r.

Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.