Wirtualna Polska po II kwartałach 2016 r.

0

37-procentowy wzrost zysku EBITDA, 34-procentowy wzrost przychodów gotówkowych ze sprzedaży usług, uruchomienie zaawansowanej technologicznie platformy obsługującej serwisy tematyczne, rozwój aplikacji mobilnych oraz intensywne prace nad finalizacją projektu uruchomienia telewizji Wirtualnej Polski. Grupa WP podsumowała pierwsze półrocze działalności w 2016 roku.

Osiągnięcia biznesowe Wirtualnej Polski

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku Wirtualna Polska konsekwentnie realizowała strategię „MoViBE”: mobile, video, big data i e-commerce, poprzez rozwój produktów w tych obszarach. Spółka przebudowała cztery serwisy zgodnie z przyjętą przez siebie na początku roku koncepcją single-page app – tworzenia nowoczesnych witryn łączących cechy aplikacji mobilnej, serwisu WWW i elementy socialmediowe. Rozwiązanie to cechuje m.in. szybkość ładowania stron, wykorzystanie mechanizmów big data i dynamiczne odświeżanie treści. W pierwszym półroczu Wirtualna Polska zakończyła również migrację 70% aktywnych użytkowników Poczty o2 na nowy system pocztowy, co skutkowało wzrostem liczby aktywnych użytkowników o blisko 2%. Równolegle, Grupa WP podejmowała działania związane z rozwojem produktów mobilnych. Udostępniła m.in. aplikację dla użytkowników przemigrowanych kont Poczty o2, która w ciągu 6 miesięcy osiągnęła niemal 50 tys. DAU (codziennych użytkowników) i 100 tys. MAU (miesięcznych użytkowników). Ponadto, spółka koncentrowała się na finalizacji działań związanych z uruchomieniem telewizji Wirtualnej Polski. Trwały prace, między innymi, nad rozwojem infrastruktury niezbędnej do produkcji własnej, zakupiono większość kontentu, a także zrekrutowano znaczną część zespołu. Zakończono również pracę nad identyfikacją wizualną stacji.

– Za nami kolejne, intensywne miesiące. To był czas organicznej realizacji strategii „MoViBE”. Koncentrowaliśmy się na optymalnym wykorzystaniu naszych zasobów i szeroko zakrojonej przebudowie produktowej. Stworzyliśmy nową platformę technologiczną, na którą przenieśliśmy już pierwsze produkty takie jak WP Kobieta czy WP Gwiazdy, a do końca roku planujemy przenieść kilkadziesiąt pozostałych. Dzięki dokonanym zmianom obserwujemy znaczący wzrost zaangażowania naszych użytkowników – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualnej Polski Holding S.A.

– Kończymy też prace nad uruchomieniem naszej telewizji, finalizujemy zakup treści do ramówki i już dziś prezentujemy nowe logo kanału, ściśle nawiązujące do dotychczasowego dorobku WP, nazwy firmy i jej misji; pokazujące, że Wirtualna Polska staje się multimedium internetowo-telewizyjnym.

Czytaj również:  Instytuty badawcze będą bardziej nastawione na współpracę z biznesem. To pomoże zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki

Wyniki finansowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy w drugim kwartale 2016 roku wzrosły o prawie 30%, do poziomu 101 mln zł. Przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły blisko 92 mln zł i były wyższe o ponad 34% w porównaniu analogicznego okresu roku poprzedniego. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o 36% i wyniosła 32 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 28% do poziomu 36 mln zł porównując drugi kwartał 2016 do tego samego okresu w 2015 roku.

Porównanie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2016 roku do wyników skonsolidowanych za analogiczny okres roku poprzedniego:

WP wyniki po półroczu 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie sześciu pierwszych miesięcy 2016 roku wzrosły o przeszło 30%, do poziomu 189 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły ponad 171 mln zł i były wyższe o 34% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2015. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o prawie 37% i wyniosła niemal 57 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o prawie 25% do poziomu 61 mln zł.

Porównanie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2016 roku do wyników skonsolidowanych za analogiczny okres roku poprzedniego:
WP przychody

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w pierwszym półroczu 2016 roku

Wpływ na bieżącą działalność Grupy w pierwszym półroczu 2016 roku miały przede wszystkim: decyzja koncesyjna przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym przez jednostkę zależną od Wirtualnej Polski, finalizacja transakcji przejęcia TotalMoney.pl Sp. z o.o., właściciela wiodącej porównywarki finansowej TotalMoney.pl, nabycie udziałów w spółce Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz rozszerzenie (o dodatkowe 50 milionów złotych) dostępnego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na nabycia spółek i aktywów trwałych, co ma zapewnić Grupie elastyczność w realizacji przyjętej strategii akwizycyjnej.