Grupa Kino Polska publikuje wyniki za 2022 r.

telewizja

Grupa Kino Polska w 2022 r. zwiększyła przychody o 11% r/r do 284,8 mln zł, zysk netto sięgnął 47,7 mln zł.

  • W 2022 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 284,8 mln zł (+10,8% r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i z reklam.
  • Zysk netto Grupy w całym roku wyniósł 47,7 mln zł (-2,0% r/r), a wynik EBITDA 120,1 mln zł (-0,9% r/r).
  • Rentowność netto Grupy wyniosła 16,7%, wobec 18,9% rok wcześniej.
  • Na koniec 2022 r. Grupa dysponowała nadwyżką finansową w wysokości 24,5 mln zł.
  • Przychody z emisji zwiększyły się o 13,4% r/r i stanowiły 51,3% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam wzrosły o 10,5% r/r, a ich udział w przychodach ogółem stanowił 37,5%.
  • Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 97,6 mln zł (+5,6% r/r) i stanowiły 34,3% całkowitych przychodów Grupy.
  • Marża EBITDA wyniosła 42,2%, wobec 47,1% rok wcześniej.
  • Średni udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej w 2022 r. wyniósł 2,69% (SHR%, All 16-59, live), tj. o 10,9% mniej r/r, co częściowo wynika ze zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej.

– Rok 2022 był pełen wyzwań. Wojna w Ukrainie odciągnęła częściowo uwagę widzów od kanałów filmowych i tematycznych w pierwszej połowie roku, zaś zmiana standardu nadawania telewizji pozbawiła wielu widzów dostępu do programów nadawców komercyjnych, w tym także do naszego kanału Stopklatka. Mamy jednak solidną strukturę przychodów, w której niemal dwie trzecie generują stabilnie rosnące wpływy z emisji oraz sprzedaży licencji, a ponad jedna trzecia pochodzi ze sprzedaży czasu reklamowego. Wyniki całego 2022 r. dowodzą, że nasz sprawdzony model biznesowy pozwala generować solidne wyniki nawet przy niesprzyjającym otoczeniu rynkowym – informuje Bogusław Kisielewski, prezes Grupy Kino Polska.

Największe przychody odnotował segment kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, który w 2022 r. wygenerował w Polsce i na rynkach międzynarodowych przychody w wysokości 148,5 mln zł (+15,2% r/r). Obecnie kanały z portfolio Grupy dostępne są m.in. w takich krajach jak: Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Turcja, Ukraina, a także w państwach Półwyspu Bałkańskiego, w krajach bałtyckich oraz na Bliskim Wschodzie. W Polsce kanał Stopklatka osiągnął 44,4 mln zł sprzedaży z reklam (+6,9% r/r) i pozostaje rentowny już drugi rok z rzędu. W segmencie kanałów Kino Polska przychody wyniosły 37,3 mln zł (+3,3% r/r) przy blisko 50-procentowej rentowności. Kanał Zoom TV powiększył sprzedaż o ponad 20% wobec poprzedniego roku, osiągając przychody na poziomie 24 mln zł. Sprzedaż praw licencyjnych wyniosła 27,3 mln zł (-3,8% r/r).

– Nasze kanały telewizyjne są atrakcyjne dla reklamodawców, dzięki czemu odnotowaliśmy ponad 10-procentowy wzrost sprzedaży z reklam pomimo, że cały rynek reklamy telewizyjnej w 2022 r. nieco się skurczył. Bardzo dobre wyniki uzyskał także Zoom TV, który w ostatnich trzech miesiącach roku zanotował swój najlepszy kwartał w historii przy wzroście sprzedaży sięgającym 30%, co przybliża nas do osiągnięcia rentowności tego kanału. Wzrost oglądalności to przede wszystkim zasługa doboru odpowiednich treści – nowych premierowych propozycji i własnych produkcji. W przypadku Stopklatki refarming obniżył nieco możliwości generowania przychodów z reklam z tego kanału, ale zakładamy, że stopniowe przywracanie zasięgu technicznego będzie przekładać się na ponowny wzrost oglądalności. Stale powiększamy też sprzedaż reklam w Czechach na kanałach marki FilmBox – dodaje Bogusław Kisielewski, prezes Grupy Kino Polska

Grupa Kino Polska stale wzmacnia ofertę programową Zoom TV, zarówno poprzez zakup atrakcyjnych treści na licencji – popularnych filmów, seriali i dokumentów, jak również poprzez produkcję własnych programów takich jak „Magia nagości. Polska”, „Złoty interes” czy „Gadżet show”. Ponadto, we wrześniu 2023 r. do polskich kin trafi film „Miało Cię nie być” z Borysem Szycem i Sonią Szyc. Własne produkcje przyciągają widzów i zapewniają wzrost oglądalności kanału i zwiększają atrakcyjność stacji wśród reklamodawców. Grupa Kino Polska rozpoczęła także współpracę w tworzeniu wspólnych programów telewizyjnych z Grupą Canal+. W kwietniu 2023 r. do ramówki Zoom TV oraz kanału Canal+ Domo trafił program poradnikowy „Patent na zieleń”.

Łączna średnia oglądalność kanałów Grupy w 2022 r. wyniosła 2,69% i była niższa o 10,9% r/r, przy założeniu porównywalnej grupy widowni komercyjnej (SHR%, All 16-59, live). Jednocześnie udział widowni uwzględnianej w walucie reklamowej, na potrzeby rozliczeń z reklamodawcami, był większy w porównaniu do 2021 r. o ponad 7% na skutek szerszego przedziału wiekowego widowni komercyjnej stosowanego w 2022 r. (16-59 lat) w porównaniu widowni z 2021 r. (16-49 lat).