Sztuczna inteligencja motorem napędowym strategii rozwoju One2tribe SA

Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA
Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA

Zwiększenie przychodów z licencji produktu z zagranicy, wykorzystanie narzędzi AI w każdym procesie w firmie oraz nowe kierunki rozwoju platformy Tribeware – to tylko niektóre elementy opublikowanej właśnie strategii rozwoju One2tribe SA. Zarząd spółki przedstawił najważniejsze plany na lata 2023 – 2026, przyjmując m.in. model kwartalnego rozliczania z realizacji swoich działań.

Zdecydowaliśmy się na publikację strategii, żeby w sposób klarowny przedstawiać nasze plany oraz ich realizację rynkowi. Kluczowym jej elementem jest koncentracja na trzech strategicznych celach. – informuje Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA.

– Te cele to: wyjście na świat, rozumiane jako 50% przychodów z rynków międzynarodowych do końca roku 2024, rozwój platformy Tribeware w stronę rozwiązania Intelligence Augmentation oraz wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności zarówno naszej, jak i naszych klientów.- dodaje Wojciech Ozimek, wiceprezes zarządu One2tribe SA.

One2tribe w znacznym stopniu opiera swoją strategię na dynamicznie rosnącym rynku oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia. Dzięki rozwojowi tych elementów spółka chce zwiększyć dynamikę ekspansji międzynarodowej, czego efektem będzie osiągnięcie ponad 50 proc. przychodów całej firmy z licencji platformy Tribeware w 2024 r. oraz zwiększanie obrotów w kolejnych latach.  Do roku 2025, One2tribe S.A. chce również znaleźć się w globalnych raportach analityków rynku i być technologią uwzględnianą przy wdrażaniu zmian w globalnych organizacjach. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie biura lub oddziału w jednym z krajów Zachodniej Europy, którego celem będzie obsługa zagranicznych klientów.

Spółka zamierza również zaimplementować wizję „All AI Company”, dzięki której wdrożenia są wspierane przez sztuczną inteligencję. Oznacza to między innymi automatyczne tworzenie zadań i scenariuszy dla pracowników (użytkowników systemu) za pomocą technologii takich, jak popularne ostatnio duże modele językowe (LLM – Large Language Model).

Kluczowym elementem rozwoju strategii jest platforma Tribeware. Główny produkt technologiczny firmy ma stać się narzędziem do inteligentnego wzmacniania (Intelligent Augmentation) pracowników. Dla One2tribe oznacza to dwa kierunki rozwoju technologicznego oparte o rozbudowę systemów machine learning oraz integrację platformy, aby mogła działać z zewnętrznymi systemami, narzędziami, urządzeniami IOT oraz zewnętrznymi silnikami sztucznej inteligencji.

Wśród kluczowych celów finansowych jest uzyskanie wzrostu spółki na poziomie minimum 50 proc. r/r. pod kątem przychodu przy dodatniej EBITDA do końca roku 2024. Przyjęty cel bazuje na założeniu 100 proc. wzrostu ponad wzrost rynku (ten ostatni oszacowany został przez firmę na poziomie 25% CAGR 2023-2026 na podstawie rynków takich, jak: performance management, intelligent Augmentation, micro-learning).

Rozwój w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji wprowadziły nieodwracalne zmiany w kluczowych segmentach gospodarki oraz życia społecznego. Od 2017 r. prowadzimy badania w tym obszarze, dziś jesteśmy gotowi na wyznaczanie trendów w naszej działalności. Przedstawione cele były konsultowane z naszym zespołem i stanowią wspólną strategię wypracowaną przez całą organizację. Mamy ambitne i rozbudowane plany, dlatego czujemy potrzebę cyklicznego rozliczania się z realizacji zadań, aby nasi inwestorzy posiadali aktualną wiedzę o stanie faktycznym – podsumowuje Wojciech Ozimek współzałożyciel oraz wiceprezes One2tribe SA.

One2tribe oferuje narzędzia do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników, wykorzystując dane i algorytmy, a także rozwiązania psychologii behawioralnej. Głównym produktem firmy jest platforma Tribeware, która łączy w sobie funkcje planowania i przydzielania zadań, pracownikom i kontrolowanie ich realizacji oraz system e-commerce do dystrybucji nagród. Z aplikacji o cechach systemu motywacyjnego korzysta obecnie ponad 80 tys. użytkowników na 7 rynkach (Polska i kraje arabskie). Są to głównie firmy z branży sprzedaży detalicznej (retail), farmaceutycznej oraz finansowej. Wśród największych klientów można wyróżnić takie marki jak Lidl, Sanofi, Bayer, Play czy Vision Express.