Grupa KRUK SA wchodzi do Czech i na Słowację

Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.
Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK International s.r.o. to nowa spółka na czeskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka należy do Grupy KRUK, będącej niekwestionowanym liderem w zakresie obsługi wierzytelności na rynkach Polski i Rumunii.

Od momentu rozpoczęcia działalności w Czechach do końca 2011 roku Grupa KRUK SA nabyła ponad 20 tys. wierzytelności o wartości nominalnej ponad 400 mln zł. dokonując zakupu m.in. od dwóch czołowych banków w Czechach. Obecnie KRUK International s.r.o. jest na etapie budowania relacji z partnerami biznesowymi i zamierza rozwijać swoją działalność na rynku czeskim w równie szybko tempie jak w Polsce i Rumunii.

„Rynek czeski jest dla nas bardzo atrakcyjny i widzimy tu dla siebie miejsce w czołówce branży.” – mówi Piotr Krupa, Prezes Zarządu Kruk S.A. „W związku z kryzysem gospodarczym także Czechom i Słowakom coraz trudniej regulować zobowiązania. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na profesjonalne usługi zarządzania należnościami. Dzięki outsourcingowi wierzyciele mogą znacznie zmniejszyć koszty operacyjne i jednocześnie zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności. Zadłużone osoby i firmy mogą przy tym uzyskać możliwość polubownego rozwiązania problemu długu i spłaty zaległości w miesięcznych ratach dopasowanych do możliwości ich domowego czy firmowego budżetu.” – podkreśla prezes Krupa.

KRUK wdraża w Czechach i na Słowacji unikatową i sprawdzoną już na rynkach polskim i rumuńskim strategię pro-ugodową. Daje ona możliwość spłacania należności w miesięcznych ratach i polubownego rozwiązania problemu długu.

„Nikt wcześniej nie stosował na czeskim rynku strategii prougodowej i nie edukował czeskiego społeczeństwa na taką skalę, jak robimy to od lat w innych krajach Europy Centralnej.” – mówi Vítězslav Kus, dyrektor Sprzedaży i Marketingu KRUK International s.r.o. „To nisza, którą wypełnimy też działaniami opartymi na zrozumieniu oczekiwań i możliwości osób zadłużonych oraz normalnym ludzkim podejściu.” – dodaje Kus.

KRUK International zaczyna w Czechach od obsługi wierzytelności bankowych. Docelowo firma chce świadczyć na rynku czeskim pełen zakres usług, podobny do tego, jaki kompleksowo oferuje w Polsce i Rumunii: od prewencji i monitoringu, przez windykację polubowną i sadową, aż po zakup portfeli należności.

Siłą Grupy jest wieloletnie doświadczenie oraz unikatowy know-how, ale również oparcie działalności zarządzania wierzytelnościami na badaniach społecznych zjawiska zadłużenia oraz postaw osób zadłużonych. KRUK stawia także na wysoką jakość oraz kulturę obsługi, przecząc stereotypom często towarzyszącym tej branży. „Tak obsługujemy osoby zadłużone, jak sami chcielibyśmy być traktowani, gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji. To najkrótszy i najprostszy opis naszej strategii. My po prostu pomagamy spłacać długi.” – mówi Krzysztof Różycki, dyrektor zarządzający KRUK International s.r.o.

Inwestycje w Czechach i na Słowacji to nie ostatnie słowo w międzynarodowej ekspansji polskiej firmy windykacyjnej. W planach Grupy KRUK jest pojawienie się w nadchodzących latach na kolejnych rynkach Europy Centralnej w celu stworzenia największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowej.