Grupa Mex Polska: 230 proc. wzrost zysku netto rdr i 12,3 mln zł EBITDA po trzech kwartałach

Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.
Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Ponad 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku EBIT oraz 2,4 mln zł zysku netto odnotowała w III kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa Mex Polska SA. Przychody ze sprzedaży od lipca do września przekroczyły 28,7 mln zł, co dało Grupie holdingowej ponad 12% wzrost rdr. Jednocześnie po trzech pierwszych kwartałach 2023 osiągnięto ponad 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 5,7 mln zł zysku EBIT, co pozwoliło utrzymać dynamikę wzrostu odpowiednio o 230,5* i 60,5*% rdr (*po wyeliminowaniu z 2022 roku zdarzeń jednorazowych, tj.: umorzenia mikropożyczek i subwencji PFR oraz rozwiązania rezerwy na Program Motywacyjny). EBITDA w tym okresie przekroczyła 12,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 73,4 mln zł (wzrost o 20,9*% rdr). Wyraźna poprawa wyników finansowych zgadza się z wcześniejszymi szacunkami Grupy i jest rezultatem konsekwentnego monitorowania dynamicznie rosnących kosztów oraz systematycznej waloryzacji cen. To także efekt realizacji konsekwentnej polityki rozwoju i rentowności zarządzanych przez Grupę lokali.

– Naszą przewagą jest odpowiednio zdywersyfikowane portfolio z przemyślanym profilem konceptów oraz właściwy dobór lokalizacji. Dzięki temu posiadamy stabilną pozycję rynkową i osiągamy doskonałe wyniki. Tylko w III kwartale wypracowaliśmy 28,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i odnotowaliśmy 2,4 mln zł zysku netto. Co więcej, pierwsze trzy kwartały 2023 pozwoliły nam wypracować ponad 230 proc. wzrost zysku netto i ponad 60 proc. wzrost zysku EBIT rdr (po wyeliminowaniu z 2022 roku zdarzeń jednorazowych). – informuje Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu w Mex Polska SA. – Naszym zadaniem jest bieżąca analiza kosztów w celu utrzymania odpowiedniej sprzedaży i marż. Jest to możliwe dzięki spójnej polityce rozwoju oraz ciągłej obserwacji otoczenia rynkowego. – dodaje.

Środki pieniężne Grupy na koniec raportowanego okresu, tj. 30 września 2023 r, wynosiły 9 mln zł.

Tempo rozwoju Grupy utrzymuje dynamiczny trend, co doceniają także nasi Akcjonariusze. Widzimy to w znacznym wzroście kursu akcji Mex Polska S.A. o ponad 102% w ciągu ostatniego roku. Na tym jednak nie poprzestajemy i dążymy do utrzymania tendencji wzrostowej również w przyszłych kwartałach. – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA.

Rozwój grupy kapitałowej Mex Polska oparty jest na nieustannym poszukiwaniu nowych atrakcyjnych lokalizacji. W związku z tym, w październiku br., spółka podpisała umowy dotyczące dwóch nowych lokalizacji, planowanych do otwarcia w I kwartale 2024 roku. Kolejna ,,Pijalnia Wódki i Piwa” oraz .,,Chicas&Gorillas’’ – reprezentujące najbardziej dochodowy segment Grupy, czyli segment bistro – mają zostać uruchomione na Śląsku, w samym sercu Katowic. Ze względu na wysoką atrakcyjność i potencjał tego regionu, Zarząd liczy na powodzenie otwarć, co ma przełożyć się na dalszy wzrost wyników sprzedażowych Grupy.

Wybrane dane finansowe Grupy w okresie I – III kw. 2023 roku:

 Dane w tys. PLN I – III 2023 I – III 2022 % I – III 2022 * %
Przychody ze sprzedaży 73 360 60 693 20,9% 60 693 20,9%
Zysk/strata z działalności operacyjnej 5 703 8 389 -32,0% 3 555 60,5%
EBITDA 12 381 14 441 -14,3% 9 606 28,9%
Zysk/strata netto 4 067 6 065 -32,9% 1 231 230,5%

*dane po wyeliminowaniu z 2022 roku zdarzeń jednorazowych: umorzenia mikropożyczek i subwencji PFR w kwocie prawie 3,3 mln zł, rozwiązania rezerwy na Program Motywacyjny w kwocie 1,1 mln zł oraz umorzenia czynszów najmu w związku z COVID-19 w kwocie prawie 0,5 mln zł.