Grupa Mex Polska szacuje 33 proc. wzrost przychodów i znaczący wzrost zysku netto w I kw.

Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.
Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Mex Polska, notowana na GPW spółka holdingowa zarządzająca m.in. siecią lokali Pijalnia Wódki i Piwa oraz The Mexican, opublikowała szacunkowe skonsolidowane wyniki za I kwartał br. Na koniec podsumowanego okresu Grupa odnotowała 20,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co dało wzrost rdr o 33 proc. Wzrosła także wartość EBITDA do poziomu prawie 2,8 mln zł (+58 proc. rdr). Co istotne, zysk netto osiągnął wartość prawie 0,3 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie roku ub. odnotowano stratę na poziomie 0,8 mln zł (wzrost o 1,1 mln zł). W ocenie zarządu odnotowanie znaczącego wzrostu wyników finansowych jest konsekwencją skutecznie obranej strategii rozwoju i dostosowania funkcjonowania lokali gastronomicznych do obecnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Grupa Kapitałowa Mex Polska opublikowała szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2023 r. Od stycznia do marca br. skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 20,1 mln zł vs 15,1 mln zł w analogicznym okresie roku ub. W minionym kwartale wynik EBITDA wzrósł z poziomu 1,7 mln zł do 2,8 mln zł, notując wzrost rdr o ponad 58 proc. Zysk netto osiągnął wartość 0,3 mln zł w porównaniu do straty 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego,notując wzrost o 1,1 mln zł.

Cieszę się, że pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji makroekonomicznej i wysokiej inflacji, Grupie Mex Polska udaje się konsekwentnie rozwijać, a nasze lokale przyciągają coraz to szerszą grupę klientów. To zasługa zdywersyfikowanej mapy lokalizacji, odpowiednio dobranej polityki prowadzenia poszczególnych konceptów, przemyślanej oferty, a także kontroli rentowności poszczególnych lokali. Dzięki temu sukcesywnie rośniemy i osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe. Zgodnie z szacunkowymi danymi, w I kwartale br. odnotowaliśmy znaczący wzrost zarówno skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, jak i wyniku EBITDA, odpowiednio o 33 i 58 proc. rdr. Miniony kwartał to także okres, który dał nam zarobić. Pierwsze trzy miesiące tego roku zamknęliśmy z zyskiem netto na poziomie 0,3 mln zl, kiedy to w analogicznym okresie ub. roku odnotowaliśmy stratę na poziomie 0,8 mln zł. To wynik w pełni nas satysfakcjonujący, który mamy nadzieję zwiększyć w kolejnych okresach rozliczeniowych. – mówi Dariusz Kowalik, członek zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA.

Znaczący wpływ na osiąganą sprzedaż Grupy ma oferta rozpoznawalnego w całej Polsce konceptu ,,Pijalnia Wódki i Piwa’’. To marka, która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Obecnie na wszystkie 44 lokale Grupy, 32 należą do tego konceptu.

Pozostałymi konceptami Grupy są: największa sieć restauracji meksykańskich ,,The Mexican’’, sieć restauracji ,,Pankejk’’, nowoczesny koncept ,,Prosty Temat’’ oraz najnowsza oparta o pomysł shot-baru   marka  w segmencie bistro – ,,Chicas&Gorillas’’.  Pilotażowy lokal uruchomiono w 2022 roku we  Wrocławiu, a najnowszy powstał w styczniu br. w Łodzi.

Nadrzędnym celem Mex Polska pozostaje dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych konceptów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

– Podchodzimy do naszych planów długoterminowo i w takiej perspektywie oceniamy aktualne pozycje naszych konceptów portfelowych. Dlatego chcemy na bieżąco pozyskiwać nowe atrakcyjnie zlokalizowane lokale, których budowa będzie finansowana ze środków własnych lub będzie wynikiem umów franczyzowych. – mówi Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu. – Aktualnie prowadzimy kilka rozmów z  nowymi potencjalnymi partnerami. Liczę, że ich finał przebiegnie pomyślnie i już niedługo będziemy mogli się pochwalić nowymi lokalizacjami  – dodaje.