Grupa MOL zanotowała 152 mln USD straty w pierwszym kwartale 2020 r.

0
rafineria ropa Grupa MOL (1)
  • W pierwszym kwartale strata netto Grupy wyniosła 152 mln USD, z powodu słabnącego kursu węgierskiego forinta oraz spadających cen ropy naftowej
  • Wyniki Grupy były dobre aż do połowy marca, kiedy zamrożenie gospodarki spowodowane pandemią negatywnie wpłynęło na wszystkie linie biznesowe
  • Wynik EBITDA segmentu Upstream spadł w pierwszym kwartale o 35% do poziomu 185 mln USD, w skutek znacznie niższych cen ropy i gazu
  • Oczyszczony wynik CCS EBITDA w segmencie Downstream wzrósł w tym samym okresie do poziomu 295 mln USD z powodu niskiej bazy, wspierany dwukrotnie wyższymi marżami rafineryjnymi
  • Wynik EBITDA w segmencie Usług Konsumenckich pozostał na niezmienionym poziomie 88 mln USD, a zamrożenie gospodarki od połowy marca zniwelowało wcześniejsze wzrosty
  • Kwiecień przynisół z kolei znacznie poważniejsze wyzwania we wszystkich segmentach biznesu, ukazując pełen wpływ pandemii i kryzysu ekonomicznego

Grupa MOL ogłosiła dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. Duże zapasy oraz zmiany kursów walut poskutkowały stratą za pierwszy kwartał w wysokości 152 mln USD. Jest to pierwsza oznaka kryzysu wywołanego pandemią. Wyniki operacyjne Grupy były bardzo dobre aż do połowy marca, co pokazuje oczyszcony wynik CCS EBITDA na poziomie 622 mln USD, jednak w ostatnich 2-3 tygodniach marca wpływ pandemii na wyniki wszystkich segmentów biznesu był już wyraźnie widoczny, a w kwietniu sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Z powodu nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, prognoza wyniku EBITDA na 2020 została wycofana, a planowane organiczne wydatki inwestycyjne zostały okrojone o ponad 25%.

Zsolt Hernádi, prezes i CEO Grupy skomentował wyniki następująco: „Obecnie to Covid-19 dyktuje zasady na całym świecie, również w sektorze energetycznym. Pandemia i towarzyszący jej kryzys gospodarczy położy się długim cieniem na naszych wynikach w 2020 r. Zarowno osoby prywatne, jak i firmy weszły w okres niepewności, jakiej dotąd nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Walcząc z pandemią i robiąc wszystko, by chronić naszych pracowników, klientów i partnerów, równocześnie ciężko pracujemy nad tym, by, pomimo ekstremalnych okoliczności, MOL nadal funkcjonował, a w przyszłości wyszedł z obecnego kryzysu jeszcze silniejszy. Mamy zaangażowany zespół, wartościowe aktywa, mocny bilans i odporny, zintegrowany model biznesowy. To wszystko pomoże nam w nawigacji po tych niezbadanych wodach. Podjęliśmy już szereg trudnych decyzji, które pomogą nam w osiągnięciu „neutralności gotówkowej”, utrzymaniu płynności i elastyczności finansowej, co pozwoli wykorzystać okazje, jakie mogą pojawiać się na drodze powrotnej do normalności.

  • Pierwszy kwartał w Segmencie Upstream: W związku z bardzo niskimi cenami ropy od początku marca, wynik EBITDA segmentu Upstream spadł w pierwszym kwartale do poziomu 185 mln USD. Poziom produkcji ropy naftowej i gazu wyniósł 110,6 mln boepd, czyli o 4 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, zgodnie z naturalnym spadkiem obserwowanym w Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszym kwartale, MOL, jako operator odkrył złoża ropy i gazu na morzu Norweskim, z których według wstępnych szacunków można pozyskać od 12 do 71 mln baryłek.

W kwietniu MOL zakończył transakcje przejęcia aktywów Chevron w Azerbejdżanie, nabywając 9,57 proc. udziałów w złożu ACG oraz 8,9 proc. udziału w rurociągu BTC. Wprowadzone zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych szybko obniżyły próg rentowności na poziomie portfela do poziomu 25 USD za baryłkę. W bloku TAL w Pakistanie produkcja została ograniczona do ok. 50 proc. możliwości, w związku z zamknięciami rafinerii, spowodowanymi spadkiem popytu w obliczu pandemii COVID-19. Średnia cena baryłki ropy Brent w kwietniu oscylowała wokół 18,5 USD – o połowę niżej niż w pierwszym kwartale, a ceny gazu ziemnego kontynuowały spadki, dając gorsze prognozy na drugi kwartał.

  • Pierwszy kwartał w segmencie Downstream: Oczyszczony wynik CCS EBITDA wzrósł dwukrotnie, do poziomu 295 mln USD (przy niskiej bazie), wspierany przez dwukrotnie wyższe marże rafineryjne. Prace przy projekcie „Poliole” osiągnęły 60 proc. zaawansowania. W związku z pandemią zakłócony został łańcuch dostaw projektu, a mobilizacja pracowników stała się wyjątkowo trudna. Nie da się w tej chwili przewidzieć wpływu tej sytuacji na harmonogram inwestycji, ale spodziewane są opóźnienia.

W kwietniu rafinerie pracowały na 70-75 proc. możliwości, a instalacje krakingu parowego na 90 proc. Marża rafineryjna utrzymywały się w kwietniu na poziomie 9 USD za baryłkę, jednak w ostatnich dniach znacząco spadły; marża petrochemiczna od połowy marca utrzymuje się z kolei na poziomie 500-600 EUR/t. Wszystkie główne trasy logistyczne i systemy działają bez zakłóceń.

  • Pierwszy kwartał w segmencie Usług konsumenckich: Wynik EBITDA wzrósł o 4 proc. w walucie lokalnej (wyrażony w USD bez zmian na poziomie 88 mln USD), jednak z powodu zamrożenia gospodarki i ciężkich warunków w sektorze handlu w ostatnich tygodniach marca, spodziewany znaczny wzrost w pierwszym kwartale został zahamowany zarówno w przypadku sprzedaży paliw, jak i oferty pozapaliwowej.

W kwietniu sprzedaż paliw spadła o ok. 35-40 proc., jednak w ostatnich dniach zaczęła powoli rosnąć. Sprzedaż i marże na ofercie pozapaliwowej początkowo spadły, jednak w ostatnich tygodniach sprzedaż produktów spożywczych ponownie wzrosła wraz z rozszerzeniem asortymentu. Najświeższe wyniki oferty pozapaliwowej są tylko o 10 do 20 proc. słabsze niż przed rokiem.

  • Pierwszy kwartał w segmencie Gas Midstream: Wynik EBITDA wzrósł o 9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r., sięgając 71 mln USD. Wpłynęły na to wyższe wolumeny i niższe koszty operacyjne. Krajowe wolumeny przesyłu utrzymywały się na podobnym poziomie, podczas gdy przesył na eksport wzrósł o 39 proc. Spadły za to nakłady operacyjne (OPEX), na co wpłynęły niższe ceny gazu.