Grupa Recykl w I półroczu z wynikiem netto zbliżonym do całorocznego rezultatu 2016 r.

Recykl S.A.

Wzrost zysku EBITDA o 15 proc. do 2,90 mln zł i wyniku netto o 25 proc. do 1,26 mln zł – to rezultaty wypracowane w II kwartale przez Grupę Recykl – największego w Polsce podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon. Przyczynami osiągniętych dynamik były m.in. wyższa sprzedaż czystego granulatu SBR, wysokie wolumeny i ceny kordu stalowego, wzrost skali usług zbiórki opon na zlecenie oraz nowe źródła przychodów. Spółka intensyfikuje prace nad innowacyjnymi produktami i technologiami.

Łącznie w I półroczu zysk netto wyniósł 2,32 mln zł (+58 proc. r/r), co stanowi 93% całorocznego zysku netto z 2016 r., i 100 % zysku netto z 2015 r. EBITDA w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. rzędu 5,6 mln zł oznacza dynamikę na poziomie +23% r/r. Przy wzroście przychodów (+7% w II kw. do 11,3 mln zł i +16% w I półroczu do 22,5 mln zł), rentowności GRC wzrosły na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, szczególny wzrost rentowności odnotowano w II kwartale 2017 r. (np. rentowność I zysku – ze sprzedaży wzrosła o 4 p.p. do 14 proc.).

 W II kwartale w pełni widzimy wpływ pracy naszej nowej linii do recyklingu opon oraz linii do czyszczenia kordu stalowego w Krośnie Odrzańskim, czyli głównej inwestycji ostatnich kwartałów, wdrożonej zgodnie z założeniami. Obecnie pracujemy nad zakończeniem rozbudowy ogólnopolskiej sieci zbiórki opon poprzez nabycie ok. 100 kontenerów i kilku samochodów cieżarowych do ich obsługi. To oznacza wzrost stopnia uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw surowca. Oczekujemy zakończenia prac nad rozbudową do końca 2017 r. – powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

W strukturze przychodów I półrocza ok. 1/2 stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon (wolumenowo sprzedano 16,6 tys. ton paliwa alternatywnego, 8 tys. ton granulatu SBR i 5,2 tys. ton kordu stalowego). Kolejne pozycje to usługi odzysku i recyklingu opon (3,4 mln zł) oraz pozostała sprzedaż (2,9 mln zł), gdzie wzrost jest największy i przekracza 400 proc. (nowe źródła przychodów w postaci przyjmowania opłat za zagospodarowanie zużytych opon oraz z tytułu odbioru odpadów innych niż opony, które są przetwarzane, mieszane i sprzedawane z paliwami własnej produkcji). Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie wzrosło o 35 proc. (2,3 mln zł).

Nasz długoterminowy rozwój w kolejnych latach widzimy głównie poprzez wprowadzanie innowacyjnych nowych rozwiązań do oferty Grupy Recykl. Sukcesywnie zbliżamy się do przetworzenia rocznego wolumenu rzędu 100 tys. ton opon i naszym zamierzeniem nie jest już jego dalszy dynamiczny przyrost, a uzyskiwanie wyższych marż ze wskazanych ilości. Życzylibyśmy sobie, aby nowe rozwiązania weszły do masowej oferty już w 2018 r. – dodał  Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Spółka prowadzi prace B+R w takich obszarach, jak zastosowanie kordu tekstylnego z zużytych opon jako dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA, MMA), wykorzystanie granulatu gumowego jako kompozytu polimerowo-gumowego oraz dewulkanizatu. Nowe produkty mogą znaleźć zastosowanie w takich branżach, jak motoryzacja, czy branża budowlana.