ABS Investment S.A. miał 1,3 mln zł zysku netto w 1 półroczu 2017 r.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto przekraczającym 1,3 mln zł. Emitent optymalizuje skład portfela inwestycyjnego i podtrzymuje prognozy finansowe na ten rok.

W 2 kwartale 2017 r. Spółka zanotowała zysk netto na poziomie 714 tys. zł, a w całym pierwszym półroczu wyniósł on ponad 1.313 tys. zł. Rok temu w 2 kw. zysk netto ABS Investment S.A. sięgnął 248 tys. zł, a narastająco po dwóch kwartałach przekroczył 339 tys. zł. Emitent cały czas przebudowuje portfel inwestycyjny oraz poszukuje nowych spółek, które spełniają przyjęte kryteria i mogą do niego dołączyć. Wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych przez Spółkę jest w dużej mierze rezultatem odpowiedniej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz wzmacniania kooperacji pomiędzy spółkami portfelowymi, która wpływa pozytywnie na osiąganie efektów synergii. Zarząd ABS Investment bardzo dobrze ocenia przyjęty kierunek rozwoju Spółki i realizację działań mających na celu długoterminowy wzrost jej wartości.

„Bardzo dobre wyniki to efekt dobrze skrojonego portfela. Jest on w mojej ocenie  zróżnicowany, szeroki i bardzo dobry jakościowo. Nie bez znaczenia jest też jakość współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi i pomoc ABS w wielu obszarach ich działania. Oczywiście w portfelu zdecydowanie dominują spółki ze Śląska i Małopolski, co znacznie ułatwia współpracę. ABS posiada 40 pozycji inwestycyjnych i szybkimi krokami zbliżamy się do 40 mln zł aktywów. Łatwo wyliczyć, ile wynosi średnia wartość pozycji inwestycyjnej. Sprawia to, że możemy zachować dużą elastyczność inwestycyjną. Od wielu kwartałów przychody uzyskane ze sprzedaży aktywów są do siebie zbliżone. Aktualnie chciałbym się skupić w większym stopniu na rozwoju wybranych spółek portfelowych niż na otwieraniu nowych pozycji. Nie oznacza to jednak, że będę obojętny na ciekawe propozycje inwestycyjne. W portfelu przybywa spółek technologicznych i to one mają dodać „dynamiki” ABS w kolejnych kwartałach.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Rafał Benecki: Przedsiębiorstwa w Polsce nadal niechętnie inwestują

Na koniec 2 kw. 2017 r. Emitent osiągnął najwyższą w swojej historii wysokość aktywów, która wyniosła ponad 35,57 mln zł. Rekordowy poziom osiągnęły także aktywa notowane, a ich wartość przekroczyła 25,5 mln zł. W 2 kw. br. saldo na działalności inwestycyjnej ABS Investment S.A. ukształtowało się na poziomie 1.091 tys. zł, co potwierdza efektywność działań Zarządu w zakresie selekcji spółek portfelowych. Najwięcej z nich ma swoje siedziby przede wszystkim na Śląsku oraz w Małopolsce, dzięki czemu nadzór na realizowanymi inwestycjami jest o wiele skuteczniejszy. Emitent utrzymuje również relatywnie niski poziom zadłużenia.