Grupa TenderHut kończy pierwszą połowę 2021 roku z niemal 30 proc. wzrostem przychodów r/r

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut (2)
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

TenderHut – technologiczna grupa kapitałowa, prowadząca działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcingu, wdrażania systemów laboratoryjnych oraz venture building – w pierwszej połowie 2021 roku wypracowała 28,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (+29 proc. r/r), przy 3,9 mln zł EBITDA (+10 proc. r/r) i zysku z działalności operacyjnej na poziomie 3,1 mln zł (+4 proc. r/r). Na osiągnięte wyniki wpłynęły głównie nowe i kontynuowane kontrakty oraz strategia inkubowania i akcelerowania własnych idei w obszarze IT.

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody Grupy TenderHut osiągnęły poziom 28,3 mln zł (+29 proc. r/r). Dobre wyniki sprzedażowe Grupa osiągnęła dzięki nowym, jak i kontynuowanym kontraktom. EBITDA za I półrocze 2021 roku wyniosła 3,9 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

– Początek drugiego kwartału 2021 roku to dla nas moment debiutu na NewConnect. A następujące po nim trzy miesiące to konsekwentna realizacja naszych planów i celów rozwojowych. Zgodnie z zapowiedziami przystąpiliśmy do rozmów na temat połączenia z dwiema spółkami. Rozmowy z chorzowskim software housem Evertop zakończyły się już udaną akwizycją, a negocjacje z warszawską spółką konsultingową nadal trwają, ale zmierzają już ku końcowi. Zainwestowaliśmy również w platformę crowdfundingową StockAmbit, która będzie ważnym elementem naszej strategii w zakresie venture buildingu. Jesteśmy zadowoleni z dynamiki sprzedaży. Widać, że praca wykonana przez nas zimą  przynosi teraz efekty – mówi Robert Strzelecki, Prezes Grupy TenderHut.

Równocześnie koszty działalności operacyjnej wzrosły o 33 proc., głównie na skutek wzrostu kosztów usług obcych związanych z zatrudnieniem konsultantów informatycznych. Inwestycje w zespół jeszcze nie w pełni przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży usług informatycznych osiągniętych w omawianym okresie, co skutkowało niższą dynamiką zysków. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej w okresie pierwszych 6 miesięcy 2021 r. wzrósł o 4 proc. r/r, osiągając poziom 3,1 mln zł.

Organiczne tempo rozwoju Grupy od początku roku oceniamy jako zadowalające. Mamy nadzieję, że planowane na drugą połowę roku akwizycje wzmocnią tempo wzrostu naszej grupy. Będziemy aktywni w każdej z naszych linii biznesowych – zarówno w outsourcingu, jak i we wdrożeniach systemów laboratoryjnych. Zauważyliśmy pewne ożywienie w segmencie LabSystems, gdzie pojawiają nam się w pipeline nowe wdrożenia, co powoli zaczyna być widoczne w dynamice przychodów. Nie jest to jeszcze poziom sprzed pandemii, ale widać, że trend się odwrócił i przedsiębiorstwa (m.in. petrochemia, chemia, farmacja, przemysł wydobywczy) wracają do „normalnych poziomów” inwestycji w R&D i modernizują laboratoria – mówi Robert Strzelecki, założyciel i prezes TenderHut, dodając – Obecnie, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów regulujących działanie laboratoriów medycznych, a szczególnie patomorfologicznych, rozpoczęły się inwestycje związane z ich modernizacją hardware’ową i software’owa. To w dużej mierze przyczyni się do podniesienia standardów świadczonych usług, które będą uznawane na terenie całej Unii Europejskiej. Od kwietnia osiągnęliśmy też znaczne sukcesy w naszych spółkach z segmentu Venture Building. Cieszy nas wysoka sprzedaż w tym segmencie, to dowód, że strategia inkubowania i akcelerowania własnych idei w obszarze IT przynosi wymierne efekty.

Ostatnio spółka informowała o wyróżnieniu zdobytym przez Holo4Labs w konkursie Partner of the Year organizowanym przez koncern Microsoft. Firma była jednym z trzech finalistów, a zgłoszeń do konkursu było ponad 4 tys. Kolejnym świeżym sukcesem jest podpisana właśnie umowa z Netią na dystrybucję systemu Zonifero pod brandem Netia Smart Building. W ostatnim czasie Holo4Med zawarło też umowę o wartości 1,06 mln zł na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dla MCR Clinic – podmiotu oferującego rozwiązania IT na rzecz sektora Clinical Research.