Grupa Upper Finance pozyskała 30 mln zł finansowania w postaci obligacji dla HAKAMORE

Tatiana Piechota, prezes Upper Finance Med Consulting

Zależna od STAL-MET NIECZAJ spółka HAKAMORE pozyskała finansowanie w formie emisji obligacji w kwocie 30 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na zakup nieruchomości w centrum Łodzi. Doradztwo finansowe dla spółki świadczył Upper Finance Med Consulting.

– Grupa Upper Finance od zawsze wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w realizacji swoich celów strategicznych. Często są to firmy wiodące albo wręcz liderzy branż. HAKAMORE należy do Grupy STAL-MET NIECZAJ, która jest liderem branży rozbiórkowej w Polsce. Pozyskane dla spółki finansowanie pozwoli jej na realizację inwestycji polegającej na wyburzeniu istniejącej zabudowy na działce w centrum Łodzi oraz kompleksowym przygotowaniu terenu pod inwestycje deweloperskie – skomentowała Tatiana Piechota, prezes Upper Finance Med Consulting.

Finansowanie w wysokości 30 mln zł zostało pozyskane na okres 33 miesięcy przy założonej miesięcznej stopniowej amortyzacji części obligacji. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości składającej się na wyłączoną z eksploatacji, najstarszą łódzką elektrociepłownię EC2, o łącznej powierzchni niemal 20 ha, położonej w centrum Łodzi. Głównym celem tej inwestycji jest wyburzenie istniejącej zabudowy oraz kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje deweloperskie.

HAKAMORE Sp. z o.o. jest spółką zależną STAL-MET NIECZAJ Sp. z o.o., działającej na rynku nieruchomości komercyjnych od 1999 r. Firma STAL-MET NIECZAJ specjalizuje się w kompleksowym przygotowaniu terenów pod inwestycje – począwszy od zakupu zabudowanych nieruchomości, poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wyburzenie, demontaż wszelkich budowli, urządzeń i instalacji, rozbiórkę, rekultywację – aż do etapu satysfakcjonującego przyszłego inwestora.

– Przez 18 lat działalności firmy udało nam się sprostać około 150 rożnego rodzaju zleceniom rozbiórkowym, demontażowym, a także rekultywacyjnym. Nabyte doświadczenie pozwoliło wypracować najwyższą jakość świadczonych usług, co zostało doce­nione przez wielu naszych Klientów. Dzięki wsparciu Upper Finance pozyskaliśmy finansowanie na kolejny projekt inwestycyjny, który pozwoli nam umocnić się na pozycji lidera branży rozbiórkowej w Polsce – skomentował Grzegorz Nieczaj, prokurent STAL-MET NIECZAJ.