Grzegorz Kiełpsz prezesem Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Grzegorz Kiełpsz
Grzegorz Kiełpsz

Grzegorz Kiełpsz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development SA, został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) na prezesa Związku.

Grzegorz Kiełpsz ma 20 lat doświadczenia na rynku budowlanym i deweloperskim, był współzałożycielem Dom Development, wieloletnim Członkiem Zarządu i Dyrektorem Generalnym oraz Wiceprezesem Spółki. Od 2008 roku sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development.

Polski Związek Firm Deweloperskich to instytucja skupiająca blisko 40% wszystkich firm deweloperskich na polskim rynku nieruchomości. Są to firmy rzetelne, wiarygodne, stosujące nie tylko Kodeks Dobrych Praktyk, ale także świadome konieczności budowania partnerskiego i otwartego dialogu z klientem.

– Jestem zaszczycony, że tak szacowne grono wybrało mnie na Prezesa Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Obecny rynek jest rynkiem trudnym, na którym jako przedstawiciele branży mamy bardzo dużo do zrobienia. Zadaniem PZFD jest budowanie wizerunku deweloperów jako branży stosującej uczciwe praktyki wobec klientów, respektującej ustalone reguły prawne i rynkowe. PZFD powinien również dbać o to, aby prawo regulujące działalność deweloperską na ryku mieszkaniowym było racjonalne i dawało równe szanse wszystkim uczestnikom rynku. Rynek budownictwa mieszkaniowego ma również duże znaczenie w całej gospodarce. Wzrost liczby wybudowanych i sprzedanych mieszkań pociąga za sobą wzrost popytu na materiały i artykuły z innych sektorów oraz zwiększa zatrudnienie – powiedział Grzegorz Kiełpsz.