GUS: we wrześniu koniunktura gorsza niż w sierpniu, ale lepsza niż przed rokiem

0

CEO Magazyn Polska

We wrześniu pogorszyła się koniunktura w polskiej gospodarce – wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. Mimo to jest ona znacznie lepsza niż w ubiegłych latach.

Jak informuje GUS, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest mniej korzystnie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji są niekorzystne, wobec pozytywnych opinii zgłaszanych w sierpniu. Odpowiednie optymistyczne przewidywania są ostrożniejsze niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa we wrześniu oceniana jest negatywnie. Prognozy w tym zakresie są korzystne, ale gorsze od przewidywań z sierpnia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 3 (w sierpniu plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 14 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17 proc. i 12 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest bardziej negatywnie niż w sierpniu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują nieco większy od oczekiwanego w sierpniu spadek cen robót budowlano-montażowych.

We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 7 (w sierpniu minus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

We wrześniu koniunkturę w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są korzystne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Oceny bieżącej sytuacji finansowej nie ulegają zmianie. Przedsiębiorcy przewidują, iż ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w sierpniu.

Czytaj również:  Ilu Polaków wciąż nie posiada łazienki?

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 8 (plus 10 w sierpniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 11 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 9 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.