Herkules zamierza w grudniu wydać 5 mln zł na skup akcji własnych

0

Herkules S.A. – notowany na GPW lider wynajmu żurawi i dźwigów, opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Dokument zawiera szczegóły rozpoczynanej 11 grudnia br. kolejnej transzy Programu Skupu Akcji Własnych, która obejmuje maksymalnie 1,2 mln akcji po cenie jednostkowej 4,20 zł za akcję, tj. 33% powyżej kursu zamknięcia z 6 grudnia. Powyższą transzę Programu Skupu poprowadzi ponownie dom maklerski Noble Securities. Zarząd mimo identyfikacji zdarzeń jednorazowych obniżających wyniki 2017 r., niezmiennie oczekuje bardzo dobrych perspektyw dla spółki w 2018 r. i uważa proponowaną cenę za atrakcyjną zarówno dla Spółki, jak i jej Akcjonariuszy.

Zarząd Herkules 6 grudnia 2017 r. podjął uchwałę dotyczącą maksymalnej liczby Akcji Własnych objętych drugą transzą skupu (do 1,2 mln szt.) oraz ceny jednostkowej nabycia (4,2 zł), a dziś Spółka opublikowała zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży Akcji. Skup będzie trwał w okresie od 11 do 20 grudnia br. W dniu 28 grudnia spółka poda ewentualną stopę redukcji i zaakceptuje oferty, a rozliczenie transakcji odbędzie się maksymalnie do 29 grudnia.

– Przeznaczeniem skupu akcji jest ich umorzenie i tym samym zmniejszenie liczby akcji, dzięki czemu, oprócz wypłat dywidend, w ten sposób chcemy docenić naszych Akcjonariuszy. Z drugiej strony umożliwiamy tej części z nich, którzy nie czują się usatysfakcjonowani obecnym kursem akcji, wycofanie się z inwestycji. Jesteśmy pewni, że założenia grudniowego skupu są atrakcyjne zarówno dla Spółki, jak i jej Akcjonariuszy, a proponowana cena nie odzwierciedla jeszcze w pełni korzystnych perspektyw, które stoją przed Spółką w kolejnych latach – powiedział Tomasz Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Herkules S.A.

Spółka dotychczas skupiła akcje stanowiące 3,32% kapitału, wobec 11%, na które zgodę wyraziło NWZ z lutego br.

–  W 2017 r. chcemy w naszych wynikach ująć zidentyfikowane niekorzystne czynniki i rozpocząć kolejny rok, w taki sposób, by móc zaprezentować potencjał wynikowy Grupy Herkules. Mimo dobrych warunków rynkowych, w ostatnich kwartałach spotkały nas jednorazowe negatywne zdarzenia mające charakter czynnika losowego, związane z sytuacją spółki zależnej Viatron oraz jednym z naszych wieloletnich kontrahentów, tj. Grupą Vistal. Warto zauważyć, że powyższe odpisy mają charakter księgowy i nie wpływają na przepływy w Spółce – dodał Tomasz Kwieciński.

Czytaj również:  Dorota Wysokińska-Kuzdra pokieruje Urban Land Institute w Polsce

Herkules 6 grudnia poinformował o jednorazowych czynnikach, które prawdopodobnie obciążą skonsolidowany wynik Grupy z 2017 r. Łączna kwota odpisów może wynieść ok. 7,2 mln zł i składają się na nią następujące zdarzenia – 1,5 mln zł obejmuje saldo aktywowanych dotychczas kosztów poniesionych przez spółkę zależną Viatron w 2016 r. na inwestycję w pozyskanie rynków zagranicznych. Spółka Viatron zmuszona była przerwać realizację prowadzonych projektów w wyniku wypadku i uszkodzenia technicznego kluczowego żurawia. Ze zdarzeniem tym wiąże się drugi negatywny czynnik dotyczący Viatronu, czyli odpis aktualizujący wartość księgową inwestycji Herkules S.A. w akcje tej spółki zależnej, co może wynosić do 4,7 mln zł. Trzecią przesłanką jest odpis nieuregulowanych należności ze strony Grupy Kapitałowej Vistal, który wyniesie do 1 mln zł.