Horyzont 2020 buduje innowacyjność polskich firm

0
raporty praca biuro

W ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji do roku 2020 przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe mogą pozyskać 2,8 mld euro. na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz implementację innowacyjnych rozwiązań technologicznych do produkcji przemysłowej. Europejska Rada ds. Innowacji to inicjatywa w ramach  Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Przykłady podmiotów, które już zdobyły wysokie granty i dzięki temu zbudowały swoje przewagi konkurencyjne, pokazują, że skuteczna aplikacja do programu Horyzont 2020 jest dźwignią stymulującą rozwój biznesu.

Od 2014 roku, kiedy ruszył Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020, granty uzyskały już 564 podmioty, które wzięły udział w 943 projektach. To m.in. przedsiębiorstwa – zarówno prywatne, jak i należące do Skarbu Państwa – oraz jednostki naukowe, a także inne podmioty.

Doświadczenia innych państw Unii pokazują, że ten wynik można istotnie  poprawić.  Warto, żeby polskie podmioty mocniej zaangażowały się w rozwijanie innowacji, ponieważ pula środków przeznaczonych przez Komisję Europejską na granty jest bardzo duża. Trzeba również pamiętać, że podmiot, który zdobywa finansowanie projektu badawczo-rozwojowego, oprócz pieniędzy zyskuje również unikalną technologię. Ta z kolei stanowi wartość dodaną i istotnie podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa. W skali całego kraju środki z Horyzontu mogą być czynnikiem istotnie podnoszącym innowacyjność polskiej gospodarki – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Doświadczenia polskiego biznesu wskazują, że realizacja projektu dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z programu Horyzont 2020  może wzmocnić jej pozycję na rynku.

Łączna wartość dofinansowań pozyskanych przez krajowe podmioty to blisko 292 mln euro, z czego ponad 82,6 mln euro pozyskały spółki przemysłowe. Do tej pory z funduszy Horyzontu 2020 firmy rozwijające innowacje w przemyśle skorzystały 395 razy.

Polski przemysł jest aktywny, jeśli chodzi o aplikowanie do programu Horyzont 2020. Jednak możliwości są dużo większe i chcemy, żeby polscy inżynierowie i naukowcy wspólnie wdrażali więcej innowacyjnych rozwiązań. Jako Krajowy Punkt Kontaktowy oferujemy im profesjonalną pomoc w przygotowaniu wniosków – podkreśla Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Przykłady firm, które skorzystały z pomocy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, wskazują, że warto z niej skorzystać. Biotrem Sp. z o.o. skutecznie aplikowała do programu Horyzont 2020, uzyskując 50 tys. euro dofinansowania w ramach 1. Fazy Instrumentu MŚP na projekt „Przeprowadzenie studium wykonalności dla uruchomienia nowych linii technologicznych do produkcji nowych kształtów naczyń z otrąb”. Biotrem specjalizuje się w produkcji naczyń jednorazowych i oferuje klientom szeroką gamę w pełni biodegradowalnych naczyń oraz sztućców. Do ich produkcji firma wykorzystuje tylko naturalne pszenne otręby spożywcze. Jednorazowe naczynia produkowane przez Biotrem stanowią alternatywę dla naczyń jednorazowych z papieru lub tworzyw sztucznych. Należy podkreślić, że proces ich wytwarzania nie wymaga zastosowania związków chemicznych.

Czytaj również:  Funt zyskuje, bo jest szansa na łagodniejszy brexit

Dzięki pieniądzom pozyskanym z programu Horyzont 2020 przygotowujemy się do uruchomienia produkcji naczyń o nowym kształcie, co rozszerzy naszą ofertę i z pewnością wpłynie na rozwój biznesu. Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od specjalistów Krajowego Punktu Konsultacyjnego podczas przygotowywania wniosku, zaowocowało pozyskaniem funduszy – mówi Małgorzata Then, Prezes Zarządu Biotrem Sp. z o.o.

Z kolei Torqway Sp. z o.o. w ramach 2. fazy Instrumentu MŚP (realizacja) uzyskała dofinansowanie wynoszące blisko 1,6 mln euro na realizację projektu, dotyczącego innowacyjnego sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu Torqway Hybrid. Zaletą sprzętu jest to, że aktywizuje on wszystkie partie mięśni, nie obciążając przy tym stawów. Urządzenie stanowi odpowiedź na potrzeby osób dojrzałych, które pragną jak najdłużej zachować sprawność fizyczną. Za projekt Torqway Hybrid firma uzyskała Seal of Excelellence Komisji Europejskiej.

Ponad 3,9 mln euro z programu Horyzont 2020 (2. faza Instrumentu MŚP) pozyskała SDS Optic Sp. z o.o. Projekt, który realizuje firma, dotyczy rewolucyjnej sondy optycznej OMiProbe do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to jeden z najwyższych w Europie grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020 w ramach Instrumentu MŚP.

Sonda OMiProbe umożliwia diagnozę nowotworów piersi we wczesnej fazie i pozwala na zmniejszenie umieralności nawet o 30 proc., a także znacznie obniża koszty leczenia.

Billon Sp. z o.o. w ramach 2. fazy Instrumentu MŚP uzyskała grant wynoszący ponad 1,9 mln euro. Projekt dotyczy zaprojektowanego w Polsce, rewolucyjnego systemu natychmiastowych mikropłatności, opartego o technologię rozproszonego rejestru (DLT – Disturbed Ledger Technology). To innowacyjna technologia, która ma szansę stać się globalnym standardem mikropłatności. Rozwiązanie opracowane przez Billon Sp. z o.o. umożliwia natychmiastowe transakcje pomiędzy ludźmi na całym świcie: dzięki aplikacji mobilnej na smartfonie transakcje są realizowane bez pośredników. Firma ta stworzyła pierwsze na świecie rozwiązanie płatnicze funkcjonujące w oparciu o DLT, które wykorzystuje realne, lokalne waluty (polskie złote oraz funty).

To tylko kilka przykładów polskich firm, które rozwijają swój biznes dzięki funduszom z Programu Ramowego Horyzont 2020. Chcemy jednak, żeby podobnych historii było znacznie więcej. Dlatego 12 kwietnia organizujemy konferencję w Warszawie, która będzie poświęcona ofercie, jaką Europejska Rada ds. Innowacji ma dla przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych – podkreśla zastępca dyrektora KPK Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Konferencję honorowym patronatem objął wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Patronami wydarzenia są również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Podczas niej przedstawiciele administracji centralnej oraz biznesu spotkają się, żeby rozmawiać o tym, jak skutecznie pozyskiwać fundusze z Programu Ramowego Horyzont 2020. Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl).