Huckleberry Games S.A. pozyskuje 1,5 mln zł z emisji akcji serii F

GPW – sala notowań

Huckleberry Games S.A., Spółka z branży gier komputerowych, notowana na rynku NewConnect od grudnia 2017 r., pozyskała 1,5 mln zł z emisji akcji serii F. Środki te zostaną przeznaczone na realizację nowej strategii operacyjnej, kontynuowanie prac nad grą „Edengrad” oraz na realizację nowych ciekawych i rozwojowych projektów.

Spółka przeprowadziła emisję akcji serii F, z której pozyskała 1,5 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 750.000 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł za akcję. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na wdrożenie i realizację nowej strategii operacyjnej oraz zakończenie prac nad grą „Edengrad” i jej pełne wydanie, a także na realizację i wdrożenie nowych projektów. Zarząd Huckleberry Games S.A. jest bardzo zadowolony z powodzenia emisji i wierzy, że uzyskane środki finansowe pozwolą skutecznie realizować przyjętą strategię rozwoju.

„Emisja serii F była bardzo ważnym krokiem w historii Spółki. To dzięki niej Spółka będzie mogła kontynuować pracę nad naszym flagowym produktem, czyli Edengradem oraz wesprze rozwój nowych obiecujących projektów. Cieszymy się, że kolejni akcjonariusze, pomimo stosunkowo kiepskiego PR-u wokół Spółki, uwierzyli w nią i razem z nami chcą ją rozwijać, a my w zamian zapewnimy im nową, lepszą jakość.” – wyjaśnia Patryk Borowski, Prezes Zarządu Spółki Huckleberry Games S.A.

Emitent przygotowuje się do wydania aktualizacji gry „Edengrad” o nazwie kodowej „Your own Wasteland”. Aktualizacja ma umożliwić graczom uruchamianie własnych prywatnych serwerów gry, a także modyfikowanie gry w celu stworzenia własnych światów, zadań, przedmiotów oraz przeciwników. Planowany termin wydania aktualizacji to VI 2019 r.

W zeszłym roku na platformie Android w sklepie Google Play opublikowana została pełna wersja gry „The Minglers”, która została wyprodukowana przez Huckleberry Games S.A. Spółka zamierza dopieścić produkcję właśnie z pozyskanego w formie emisji finansowania oraz wprowadzić do niej mikropłatności, dzięki którym wygeneruje zysk. Doświadczenie i know-how zdobyte przy okazji prac nad grą „The Minglers” zostaną wykorzystane przy pracach nad kolejnymi tego typu produkcjami.

„Aktualnie skupiamy się głównie nad wypuszczeniem finalnej aktualizacji do Edengradu o podtytule „Your own wasteland”. Aktualizacja ta wprowadzi bardzo wiele mechanik, na które nasi gracze czekają od jakiegoś czasu. Oczywiście nie chcemy się jednak zamykać tylko na ten tytuł. Jesteśmy zespołem kreatywnych osób i chcemy tworzyć nowe, jeszcze lepsze produkcje. Jednak więcej o tym w najbliższej przyszłości.” – zakończył Prezes Borowski.