I Kongres Gospodarki Rolnej i Przemysłu Spożywczego

0
Zdj 3, od lewej Paweł Grzybowski, Paweł Witaszek, Andrzej Goździkowski, Jan Kolański, prof. Tadeusz Trziszka, Jacek Karnowski oraz Mateusz Morawiecki

Rozwój polskich przedsiębiorstw oraz branży spożywczej był przedmiotem I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarki Rolnej i Przemysłu Spożywczego. Była to okazja do dyskusji pomiędzy przedstawicielami władz, nauki i biznesu.

Wydarzenie miało miejsce 26 sierpnia 2016 r. w Kępie k. Sochocina. Rozmawiano o rozwoju gospodarki rolnej oraz promocji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Kongres uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz krajowych, m.in.:

 • Wicepremier, Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki,
 • Członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Minister Henryk Kowalczyk,
 • Członek Rady Polityki Pieniężnej, Grażyna Ancyparowicz.

Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki oraz prezesi wielu firm z branży rolniczej, spożywczej oraz innych sektorów gospodarki.

(…) W dużym stopniu o mechanizmach gospodarczych, o sukcesie gospodarczym, o zdolności do uzyskiwania zysków decydują regulacja i kapitał (…) Czynnikiem, który jest dużo bardziej ukryty dla nas przedsiębiorców, dla nas konsumentów, dla nas obywateli, dla Polaków jest właśnie element regulacyjny, który tworzy przestrzeń gospodarczą, który determinuje jaki jest poziom marż, jakie są normy, standardy, czasami standardy techniczne. A to z kolei przekłada się później na zdolność poszczególnych przemysłów, poszczególnych branż do generowanie wyższej lub niższej jakości dodanej, wyższej lub niższej jakości danego produktu czy danej usługi (…) – mówił podczas panelu dyskusyjnego Wicepremier, Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki.

Podczas spotkania odbyły się trzy panele dyskusyjne:

 1. Innowacje i inwestycje w przemyśle spożywczym jako klucz do rozwoju polskiej gospodarki

 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na znaczenie patriotyzmu gospodarczego, podkreślając wagę edukacji młodszych pokoleń w tym obszarze. Rozmawiano m.in. o znaczeniu nauki dla biznesu oraz biznesu dla nauki w sektorze rolno-spożywczym, rozumieniu innowacji                                    w przemyśle spożywczym oraz przyszłości tej branży.

W panelu wzięli udział:

 • Wicepremier, Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki,
 • Prezes Zarządu Cedrob S.A. – Andrzej Goździkowski,
 • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka,
 • Prezes Colian Sp. z o.o. – Jan Kolański,
 • Wiceprezes Zarządu ZL Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Sp.k. – Paweł Witaszek,
 • Burmistrz Miasta Rypin – Paweł Grzybowski.

Panel prowadził Jacek Karnowski.

 1. Państwo a przedsiębiorcy – skuteczna współpraca w kształtowaniu gospodarki rolnej i przemysłu spożywczego

Podczas panelu rozmawiano o promocji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, roli państwa oraz nowych regulacjach prawnych, m.in. zakazie handlu w niedzielę oraz    umowie TIPP. Dyskutowano również o tym jak tworzyć prawo służące dynamicznemu rozwojowi biznesu.

Czytaj również:  Trwa szacowanie strat po suszy. Konsumenci muszą się liczyć z podwyżkami cen owoców i warzyw

W panelu wzięli udział:

 • Członek Rady Polityki Pieniężnej – Grażyna Ancyparowicz,
 • Wiceprezes Zarządu Cedrob S.A. – Włodzimierz Bartkowski,
 • Właściciel Browarów Regionalnych Jakubiak Sp. z o.o. – Marek Jakubiak,
 • Prezes Biura Promocji Jakości, wydawcy magazynu Bezpieczeństwo i Higiena Żywności oraz członek  zespołu ds. reformy Urzędowej kontroli żywności – Tadeusz Wojciechowski,
 • Członek Zarządu PKN ORLEN – Zbigniew Leszczyński.

Panel prowadził Michał Karnowski.

 1. Drogi do sukcesu w gospodarce rolnej

W ramach panelu dyskutowano o tym co oznacza sukces i jakie czynniki go określają, gdzie kończy się rolnictwo, a zaczyna gospodarka oraz czy pojęcia ilość i jakość wykluczają się, czy właśnie odwrotnie – duży producent jest gwarantem jakości. Poruszono również temat tego, czy dla rozwoju przedsiębiorstw oraz branży lepsze są dotacje czy kredyty.

W panelu wzięli udział:

 • Członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów – Minister Henryk Kowalczyk,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Cedrob S.A. – Mirosław Koźlakiewicz,
 • Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – prof. dr. hab. Andrzej Kowalski,
 • Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku – Teresa Kudlicka,
 • Poseł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005     do 2007, od 2007 do 2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa, poseł na Sejm VII i VIII kadencji –  Jan Krzysztof Ardanowski.

Panel prowadził Krzysztof Skowroński.

Organizatorem Kongresu była firma Cedrob S.A, która w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Zbudowane od podstaw przedsiębiorstwo osiągnęło ogromny sukces. Produkowane przez firmę mięso i przetwory drobiowe eksportowane są obecnie na rynek europejski, azjatycki oraz arabski. Jednoczenie Cedrob S.A. pozostaje największą firmą z branży z rodzinnym kapitałem.

Nie rezygnujemy z poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych w innych branżach, pokrewnych względem prowadzonej działalności – takich, które ją wspomagają lub uzupełniają. W najbliższych latach rozpoczniemy kolejny rozdział w historii Grupy Cedrob – zapowiada Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob S.A.

I Kongres Gospodarki Rolnej i Przemysłu Spożywczego pozwolił na wymianę poglądów między przedstawicielami władz, biznesu oraz nauki w najważniejszych aspektach rozwoju branży rolno-spożywczej.