I Kongres Gospodarki Rolnej i Przemysłu Spożywczego

0

Rozwój polskich przedsiębiorstw oraz branży spożywczej był przedmiotem I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarki Rolnej i Przemysłu Spożywczego. Była to okazja do dyskusji pomiędzy przedstawicielami władz, nauki i biznesu.

Wydarzenie miało miejsce 26 sierpnia 2016 r. w Kępie k. Sochocina. Rozmawiano o rozwoju gospodarki rolnej oraz promocji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Kongres uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz krajowych, m.in.:

Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki oraz prezesi wielu firm z branży rolniczej, spożywczej oraz innych sektorów gospodarki.

(…) W dużym stopniu o mechanizmach gospodarczych, o sukcesie gospodarczym, o zdolności do uzyskiwania zysków decydują regulacja i kapitał (…) Czynnikiem, który jest dużo bardziej ukryty dla nas przedsiębiorców, dla nas konsumentów, dla nas obywateli, dla Polaków jest właśnie element regulacyjny, który tworzy przestrzeń gospodarczą, który determinuje jaki jest poziom marż, jakie są normy, standardy, czasami standardy techniczne. A to z kolei przekłada się później na zdolność poszczególnych przemysłów, poszczególnych branż do generowanie wyższej lub niższej jakości dodanej, wyższej lub niższej jakości danego produktu czy danej usługi (…) – mówił podczas panelu dyskusyjnego Wicepremier, Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki.

Podczas spotkania odbyły się trzy panele dyskusyjne:

  1. Innowacje i inwestycje w przemyśle spożywczym jako klucz do rozwoju polskiej gospodarki

 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na znaczenie patriotyzmu gospodarczego, podkreślając wagę edukacji młodszych pokoleń w tym obszarze. Rozmawiano m.in. o znaczeniu nauki dla biznesu oraz biznesu dla nauki w sektorze rolno-spożywczym, rozumieniu innowacji                                    w przemyśle spożywczym oraz przyszłości tej branży.

W panelu wzięli udział:

Czytaj również:  PKN ORLEN: Skuteczna walka z szarą strefą w obrocie paliwami. Rynek oleju napędowego (ON) w Polsce powiększył się o ok. 30%

Panel prowadził Jacek Karnowski.

  1. Państwo a przedsiębiorcy – skuteczna współpraca w kształtowaniu gospodarki rolnej i przemysłu spożywczego

Podczas panelu rozmawiano o promocji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, roli państwa oraz nowych regulacjach prawnych, m.in. zakazie handlu w niedzielę oraz    umowie TIPP. Dyskutowano również o tym jak tworzyć prawo służące dynamicznemu rozwojowi biznesu.

W panelu wzięli udział:

  • Członek Rady Polityki Pieniężnej – Grażyna Ancyparowicz,
  • Wiceprezes Zarządu Cedrob S.A. – Włodzimierz Bartkowski,
  • Właściciel Browarów Regionalnych Jakubiak Sp. z o.o. – Marek Jakubiak,
  • Prezes Biura Promocji Jakości, wydawcy magazynu Bezpieczeństwo i Higiena Żywności oraz członek  zespołu ds. reformy Urzędowej kontroli żywności – Tadeusz Wojciechowski,